Přeskočit na hlavní obsah

Sazby

Základní informace

Tato záložka slouží k nastavení nákladových a fakturačních sazeb za odvedenou práci. Určené sazby jsou tak přednastaveny u záznamů v agendě výkaz práce. Se záznamy, které mají určené sazby se dá dále pracovat v agendách Zakázky a Fakturace . K dispozici je možnost exportu sazeb.

sazby

Nová sazba

Na tomto formuláři se vybírá, jaké nákladové a fakturační sazby budou přednastaveny při zapisování záznamů ve výkazu práce a v jakém časovém období tyto sazby budou platné. Je možné si zvolit za jakých podmínek je sazba využita. Sazby jdou nastavit velice variabilně od možnosti využít jednu sazbu ve všech případech, až po sazbu využitou pouze konkrétním pracovníkem, vykonávajícím vybranou činnost na specifické části zakázky. Může být nastaveno mnoho různých kombinací současně – Výkaz práce vždy vybere sazbu podle priorit zvolených v nastavení agendy Výkaz práce. Při ukládání může nová sazba být použita i pro starší záznamy, ve kterých bude sazba přepočítána.

sazba pracovníka
Více informací k vytvoření sazby pracovníka
ČástPopis
Druh sazbyNákladová sazba - Určení, jakou hodinovou sazbou je pracovník odměňován za vykonanou práci.
Fakturační sazba - Určení, jaká hodinová sazba je za tohoto pracovníka fakturována zákazníkovi, za hodinu práce na jeho zakázce.
sazby
PracovníkPracovník, k jehož činnosti se bude vztahovat zvolená sazba. Přidávat pracovníky, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Pracovníci.
pracovník
ČinnostČinnost, která musí být vykonána, aby pro záznam ve výkazu práce byla použita zvolená sazba. Přidávat činnosti, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Výkaz práce - Činnosti.
činnost
ZakázkaZakázka, na níž musí být pracováno, aby pro záznam ve výkazu práce byla použita zvolená sazba. Přidávat zakázky, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky.
zakázka
Členění zakázkyČást zakázky, na níž musí být pracováno, aby pro záznam ve výkazu práce byla použita zvolená sazba. Přidávat části zakázek, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky - Členění zakázek.
členění zakázky
SazbaHodinová sazba za práci, vykonanou za podmínek zvolených v polích pracovník, činnost, zakázka, členění zakázky a platnost od – do.
Platnost od, doČasové období, během kterého je sazba platná a bude se automaticky vyplňovat do nových záznamů výkazu práce.
Po uložení přepočítat sazbu u existujících záznamůPokud je volba zaškrtnutá, je tato sazba při uložení použita i pro již existující záznamy, které splňují podmínky nastavené u sazby. Záznamy jsou přepočítány a je u nich nově tato sazba, ať už před tím byly zcela bez sazby, nebo měly sazbu jinou.

Přepočet lze případně provést i později, pomocí tlačítka Přepočítat sazby.
Přepočítat také záznamy v uzavřeném obdobíJedná se o doplňující volbu k možnosti přepočítat sazby u existujících záznamů.

Záznamy, kterých se přepočet týká, mohou spadat do již zkontrolovaného a uzavřeného období. Pouze pokud je volba zaškrtnutá, je nová sazba při uložení použita i pro takové záznamy.

Přepočítat sazby

Toto tlačítko přidá vybrané sazby do již existujících záznamů, které splňují podmínky nastavené u vybraných sazeb. Záznamy jsou přepočítány a jsou u nich nově tyto sazby, ať už před tím byly zcela bez sazeb, nebo měly sazby jiné.

Kvůli záznamům, které vzniknou až po nastavení sazby, není třeba toto tlačítko používat. Sazby jsou zde použity automaticky.

přepočítat sazby
Více informací k použití přepočtu sazeb
ČástPopis
Přepočítat sazby uzavřených záznamůZáznamy, kterých se přepočet sazeb týká, mohou spadat do již zkontrolovaného a uzavřeného období. Pouze pokud je tato volba zaškrtnutá, jsou přepočteny i uzavřené záznamy.

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky se sazbami a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.

Nastavení - Možnosti práce ve výkazu práce jsou ovlivňovány volbami v sekci Pracovníci.