Přeskočit na hlavní obsah

Agendy

Základní údaje

V části "Agendy" je možné nastavit pro celý Výkaz práce, jaké části aplikace chce správce účtu používat a jaká pole bude možné, či nutné vyplňovat při zapisování záznamů.

Používané agendy

V této záložce lze používání některých částí aplikace úplně vypnout, pokud je správce neplánuje využívat pro sebe, ani pro jiné pracovníky. K dispozici jsou agendy Výkaz práce, Kniha jízd, Výdaje, Zakázky a Fakturace. Alternativně lze použití některých částí vypnout pouze konkrétním pracovníkům - viz Pracovníci. Své nastavení agend může upravovat i daný pracovník, v osobním nastavení, ve Výkazu práce pro web, mobilní telefony a PC.

používané agendy

Výkaz práce

V nastavení agendy Výkaz práce si lze vybrat, jestli budou používány funkce docházka, plán a schvalování záznamů výkazu práce. Dále se zde volí, která z nastavených sazeb bude mít přednost, pokud je nastaveno více sazeb s různými podmínkami. Také lze vybrat, která pole budou používána při vyplňování záznamu: „lokalita“, „popis“, „zakázka“, „členění zakázky, či možnost označit záznam jako ne/fakturovatelný.

výkaz práce
Více informací k nastavení Výkazu práce
NastaveníPopis
Používat docházkuKdyž je funkce povolena, je možné společně s Výkazem práce používat i doprovodnou funkci Docházka, která přidává ověření, jestli pracovník při vykonávání práce skutečně byl na uvedené lokalitě.
Použití Docházky je následně také třeba povolit konkrétním pracovníkům - viz Pracovníci. Použití docházky si může upravovat i daný pracovník, v osobním nastavení, ve Výkazu práce pro web, mobilní telefony a PC.
Používat plánKdyž je funkce povolena, je možné používat doprovodnou funkci Plán, která umožňuje plánovat práci a dovolené.
Použití Plánu je následně také třeba povolit konkrétním pracovníkům - viz Pracovníci. Použití plánu si může upravovat i daný pracovník, v osobním nastavení, ve Výkazu práce pro web, mobilní telefony a PC.
Schvalovat výkaz práceKdyž je funkce povolena, je možné schvalovat, či zamítat záznamy o vykonané práci. Pro tyto účely se ve výkazu práce začne zobrazovat tlačítko „Schválení“ a záložka Záznamy ke schválení.
Priorita stanovení sazbyTímto nastavením je určováno, jaká sazba je přednastavena pro nový záznam ve výkazu práce, pokud jsou nastaveny různé sazby například pro konkrétního pracovníka i pro konkrétní činnost. Výběrem je určeno, která z nastavených sazeb má přednost. Více v části výkaz práce - sazby.
priorita sazby
PopisPři zaškrtnutí pracovník může zapisovat podrobnější informace různého charakteru, o vykonávané činnosti.
LokalitaKdyž je zaškrtnuto, pracovník může přidat informaci, na jaké lokalitě se při vykonávané činnosti nacházel. Informace o způsobu získávání a zapisování lokality naleznete v části Výkaz práce – Nový záznam.
ZakázkaKdyž je zaškrtnuto, pracovník může přidat informaci, na které zakázce při vykonávané činnosti pracoval. Informace o tvorbě zakázek v části Zakázky.
Členění zakázkyKdyž je zaškrtnuto, pracovník může přidat informaci, na které části zakázky při vykonávané činnosti pracoval. Více informací k členění zakázek v Agendy - Zakázky.
FakturovatelnéKdyž je zaškrtnuto, pracovník u každého záznamu může zvolit, jestli má být zobrazován v agendě Fakturace, k dalšímu zpracování. Jestli má být záznam označen jako ne/fakturovatelný lze také přednastavit pro jednotlivé zakázky, či jejich členění.

Kniha jízd

V nastavení agendy Knihy jízd si lze vybrat, která z nastavených sazeb bude mít přednost, pokud je nastaveno více sazeb s různými podmínkami. Dále také jestli bude používáno rozšíření „používat prostoje vozidel“, či jestli budou při tvorbě nových záznamu používána pole „odkud - kam“, „přes“, „důvod jízdy“, „popis“, „účtovaný čas“, „zakázka“ a „členění zakázky“, nebo možnost označit záznam jako ne/fakturovatelný.

kniha jízd
Více informací k nastavení Knihy jízd
NastaveníPopis
Priorita stanovení sazbyTímto nastavením je určováno, jaká sazba je přednastavena pro nový záznam v knize jízd, pokud jsou nastaveny různé sazby například pro konkrétní vozidlo i pro konkrétní zakázku. Výběrem je určeno, která z nastavených sazeb má přednost. Více v části kniha jízd - sazby.
priorita sazby knihy
Používat Prostoje vozidelPo zaškrtnutí lze zapisovat k vozidlu i čas, kdy bylo nuceno během jízdy na určitý čas stát na místě a čekat.
Odkud- KamJe-li zaškrtnuto jde k záznamům uvádět, z jakého místa vozidlo vyjíždělo a kde cestu zakončovalo.
PřesJe-li zaškrtnuto jde k záznamům uvádět, přes jaké místo vozidlo projíždělo.
Důvod jízdyPokud je povoleno, lze k záznamu vybírat, proč na dané místo vozidlo jelo. Nastavení konkrétních důvodů jízd v části Kniha jízd - Důvody jízd.
PopisPři zaškrtnutí pracovník může zapisovat podrobnější informace různého charakteru, o vykonávané jízdě.
Účtovaný časKdyž je zaškrtnuto, jde k záznamům doplňovat čas, na základě kterého mohou být počítány náklady jízdy, či na základě kterého může být jízda fakturována.
ZakázkaKdyž je zaškrtnuto, pracovník může přidat informaci, kvůli které zakázce vozidlo jízdu vykonalo. Informace o tvorbě zakázek v části Zakázky.
Členění zakázkyKdyž je zaškrtnuto, pracovník může přidat informaci, kvůli které části zakázky vozidlo jízdu vykonalo. Více informací k členění zakázek v Agendy - Zakázky.
FakturovatelnéKdyž je zaškrtnuto, pracovník u každého záznamu může zvolit, jestli má být zobrazován v agendě Fakturace, k dalšímu zpracování. Jestli má být záznam označen jako ne/fakturovatelný lze také přednastavit pro jednotlivé zakázky, či jejich členění.

Výdaje

V nastavení agendy Výdaje je možné zapnout použití rozšíření „Používat charakter platba Náklad / Výnos“, čí „Detailní zadání částky – Množství, MJ, Cena / MJ. Dále je možné rozhodnout se, jestli budou při tvorbě nových záznamu používána pole „kontakt“, „zakázka“, „členění zakázky“, nebo možnost označit záznam jako ne/fakturovatelný.

výdaje
Více informací k nastavení Výdajů
NastaveníPopis
Používat charakter platba Náklad / VýnosNezaškrtnuté: V agendě bude možné zadávat pouze náklady.
Zaškrtnuté: Při tvorbě záznamu bude možné zvolit, jestli se jedná o náklad nebo výnos.
Detailní zadání částky – Množství, MJ, Cena / MJNezaškrtnuté: Výdaj bude možné zaznamenat v jednoduché formě, tj. zaznamenat celkovou částku a případně také fakturační cenu.
Zaškrtnuté: Při tvorbě nového záznamu boudu oproti základní verzi k dispozici navíc pole množství, měrná jednotka, cena za měrnou jednotku a fakturační cena za MJ. Tato slouží pro podrobnější zaznamenání výdaje a taktéž jsou jejich vyplněním automaticky spočítána a doplněna pole „celková částka“ a „fakturační cena“.
KontaktPo zaškrtnutí bude možné zaznamenat, k jakému kontaktu se výdaj vztahoval.
ZakázkaKdyž je zaškrtnuto, pracovník může přidat informaci, k jaké zakázce se výdaj vztahoval. Informace o tvorbě zakázek jsou k dispozici v části Zakázky.
Členění zakázkyKdyž je zaškrtnuto, pracovník může přidat informaci, k jaké části zakázky se výdaj vztahoval.
FakturovatelnéKdyž je zaškrtnuto, pracovník u každého záznamu může zvolit, jestli má být zobrazován v agendě Fakturace, k dalšímu zpracování. Jestli má být záznam označen jako ne/fakturovatelný lze také přednastavit pro jednotlivé zakázky, či jejich členění.

Zakázky

V nastavení agendy Zakázky si lze vybrat, jestli bude v aplikaci umožněno členění zakázek.

zakázky
Více informací k nastavení Zakázek
NastaveníPopis
Používat členění zakázekZaškrtnutím bude povoleno členit zakázky. Například zakázka „stavba rodinného domu pro pana Nováka“ tak může být dále rozčleněna na části: kopání základů, stavba přízemí, stavba prvního patra.

Fakturace

V nastavení agendy Fakturace si lze vybrat, jestli budou při tvorbě Podkladu k fakturaci používána pole „zakázka“ a „členění zakázky“.

fakturace
Více informací k nastavení Fakturací
NastaveníPopis
ZakázkaPokud je zaškrtnuto, je možné při tvorbě podkladu pro fakturaci vybrat, k jaké zakázce se podklad vztahuje. Informace o tvorbě zakázek v části Zakázky.
Členění zakázkyPokud je zaškrtnuto, je možné při tvorbě podkladu pro fakturaci vybrat, k jaké části zakázky se podklad vztahuje. Více informací k členění zakázek v Agendy - Zakázky.