Přeskočit na hlavní obsah

Sazby vozidel

Základní informace

Tato záložka slouží k nastavení nákladových a fakturačních sazeb za jízdy vozidel. Určené sazby jsou tak přednastaveny u záznamů v Knize jízd. Se záznamy, které mají určené sazby se dá dále pracovat v agendách Zakázky a Fakturace . K dispozici je možnost exportu sazeb.

sazby vozidel

Nová sazba

Na tomto formuláři se vybírá, jaké nákladové a fakturační sazby budou přednastaveny při zapisování záznamů v knize jízd a v jakém časovém období tyto sazby budou platné. Je možné si zvolit za jakých podmínek je sazba využita. Sazby jdou natavit velice variabilně od možnosti využít jednu sazbu ve všech případech, až po sazbu využitou pouze konkrétním vozidlem, vykonávajícím cestu kvůli specifické části zakázky. Může být nastaveno mnoho různých kombinací současně – Výkaz práce vždy vybere sazbu podle priorit zvolených v nastavení agendy Kniha jízd. Při ukládání může nová sazba být použita i pro starší záznamy, ve kterých bude sazba přepočítána.

sazba vozidel
Více informací k vytváření nové sazby
ČástPopis
Druh sazbyNákladová sazba - Určení, jaké náklady znamená absolvovaná jízda.
Fakturační sazba- Určení, jaká sazba je fakturována zákazníkovi, za jízdu absolvovanou kvůli jeho zakázce.
druhy sazeb
Použití sazbyÚčtovaný čas – Nastavená sazba bude počítána za hodinu strávenou cestou.
Prostoj - Nastavená sazba bude počítána za hodinu strávenou prostojem.
Ujetá vzdálenost - Nastavená sazba bude počítána za ujetý kilometr.
využití sazby
VozidloVozidlo, k jehož cestám se bude vztahovat zvolená sazba. Přidávat vozidla, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Kniha jízd - vozidla.
výběr vozidla
ZakázkaZakázka, kvůli které musí být cesta vykonána, aby pro záznam v knize jízd byla použita zvolená sazba. Přidávat zakázky, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky.
zakázka
Členění zakázkyČást zakázky, kvůli které musí být cesta vykonána, aby pro záznam v knize jízd byla použita zvolená sazba. Přidávat části zakázek, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky - Členění zakázek.
členění zakázek
SazbaZvolená sazba za jízdy, vykonané za podmínek zvolených v polích vozidlo, zakázka, členění zakázky a platnost od – do.
Platnost od, doČasové období, během kterého je sazba platná a bude se automaticky vyplňovat do nových záznamů knihy jízd.
Po uložení přepočítat sazbu u existujících záznamůPokud je volba zaškrtnutá, je tato sazba při uložení použita i pro již existující záznamy, které splňují podmínky nastavené u sazby. Záznamy jsou přepočítány a je u nich nově tato sazba, ať už před tím byly zcela bez sazby, nebo měly sazbu jinou.

Přepočet lze případně provést i později, pomocí tlačítka Přepočítat sazby.
Přepočítat také záznamy v uzavřeném obdobíJedná se o doplňující volbu k možnosti přepočítat sazby u existujících záznamů.

Záznamy, kterých se přepočet týká, mohou spadat do již zkontrolovaného a uzavřeného období. Pouze pokud je volba zaškrtnutá, je nová sazba při uložení použita i pro takové záznamy.

Přepočítat sazby

Toto tlačítko přidá vybrané sazby do již existujících záznamů, které splňují podmínky nastavené u vybraných sazeb. Záznamy jsou přepočítány a jsou u nich nově tyto sazby, ať už před tím byly zcela bez sazeb, nebo měly sazby jiné.

Kvůli záznamům, které vzniknou až po nastavení sazby, není třeba toto tlačítko používat. Sazby jsou zde použity automaticky.

přepočítat sazby
Více informací k použití přepočtu sazeb
ČástPopis
Přepočítat sazby uzavřených záznamůZáznamy, kterých se přepočet sazeb týká, mohou spadat do již zkontrolovaného a uzavřeného období. Pouze pokud je tato volba zaškrtnutá, jsou přepočteny i uzavřené záznamy.

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky se sazbami a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.