Přeskočit na hlavní obsah

Kniha jízd

Základní informace

Toto je hlavní formulář agendy Kniha jízd. Slouží k zaznamenávání cest, které vykonají vozidla. Správci v tomto formuláři mohou kontrolovat jízdy vozidel pomocí nastavitelné tabulky a součtového panelu. K dispozici jsou také přehledné tiskové sestavy a možnost exportu.

kniha jízd menu

Omezení možnosti mazání záznamů

Komplikace může vzniknout, pokud je vozidlo nastaveno tak, že stav tachometru je zadáván ručně a je aktivována kontrola návaznosti stavu tachometru. Pokud na záznam, který je mazán, navazuje další záznam, smazání nebude umožněno.

V případě potřeby tento záznam smazat je nutné dočasně vypnout kontrolu návaznosti, smazat záznam, upravit následné záznamy tak, aby navazovaly na ten, jež předchází mazanému záznamu a po těchto úpravách lze kontrolu návaznosti opět zapnout.


Nový záznam

V tomto formuláři se vybírá, jakého vozidla se záznam cesty týká, kdo vozidlo řídil, kdy cesta proběhla a za jakým účelem. Dále se zapisuje průběh cesty zahrnující místa, odkud vozidlo jelo, kde cestu zakončilo, popřípadě přes jaké místo cestovalo, společně s časovými údaji a údaji o ujetých kilometrech, či změnách na tachometru.

Poslední část, kterou formulář zahrnuje je možnost určit, kvůli jaké zakázce vozidlo cestu vykonalo, jak finančně nákladná tato cesta byla, jestli bude fakturována zákazníkovi a případně kolik bude za cestu fakturováno.

kniha jízd nový
Více informací k zadání nového záznamu cesty
ČástPopis
VozidloZde se provádí výběr vozidla, ke kterému se záznam jízdy bude vztahovat. Přidávat vozidla, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Kniha jízd - Vozidla.
vozidlo
ŘidičZde se provádí výběr řidiče, který zaznamenanou jízdu s vozidlem vykonal. Který pracovník může být uveden jako řidič vozidla záleží na nastavení vozidla – viz Kniha jízd - Vozidla.
řidič
DatumVýběr data, do kterého bude zapsán tento záznam jízdy.
SoukromáBude-li zaškrtnuto toto pole, bude nutné do údajů o jízdě vyplnit pouze základní údaje. Nehledě na nastavení pro tuto agendu bude povinné vyplnit pro soukromou jízdu pouze vozidlo, řidiče, datum a vzdálenost. V případě, že je tak vozidlo nastaveno, bude třeba doplnit i časové údaje o odjezdu a příjezdu, počáteční stav km a koncový stav km. Zbytek polí se stane nepovinný.
Odkud, kam, přes a zpětVyplňovací pole určená pro zaznamenání míst odkud vozidlo vyjelo, přes jakou lokalitu jelo a kde jízdu zakončilo.
Zaškrtávací pole „A zpět“ má pouze informativní charakter. U záznamu bude toto zobrazeno a tak nebude nutné tvořit nový záznam pro zpáteční cestu. Toto zaškrtnutí žádným způsobem automaticky neovlivňuje uvedené vzdálenosti, či časy.
Odjezd, příjezdProstor pro uvedení časů, kdy byla jízda započata a kdy dokončena. Na základě vyplnění těchto údajů se vedle pole účtovaný čas (viz níže) zobrazí pomocná informace „Čas jízdy“.
Počáteční a koncový stav kmProstor pro vyplnění stavu tachometru před započetím jízdy a po jejím ukončení. Tato pole můžou pracovat více způsoby v závislosti na jejich nastavení.
Vzdálenost[km]Zde se vyplňuje, jakou celkovou vzdálenost během této jízdy vozidlo ujelo.
Na základě vzdálenosti bude dle zvolené sazby (viz níže) spočteno, na jaké náklady absolvování cesty přišlo. Dále pak také, jaká částka je fakturována zákazníkovi, kvůli jehož zakázce byla cesta vykonána.
Účtovaný časČas, na základě kterého bude dle zvolené sazby (viz níže) spočteno, na jaké náklady absolvování cesty přišlo. Dále pak také, jaká částka je fakturována zákazníkovi, kvůli jehož zakázce byla cesta vykonána. Pokud je zapnuto používání prostojů měl by být účtovaný čas, oproti času jízdy, počítán bez prostojů. Prostoje se vyplňují zvlášť.
ProstojČas, na základě kterého bude dle zvolené sazby (viz níže) spočteno, na jaké náklady prostoj v rámci této cesty přišel. Dále pak také, jaká částka je za prostoj fakturována zákazníkovi, kvůli jehož zakázce byla cesta vykonána. Lze také vybrat ze seznamu, z jakého důvodu prostoj vznikl. Přidávat důvody prostoje, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Kniha jízd - Prostoje.
Důvod jízdyZde se provádí výběr důvodu, proč vozidlo tuto cestu absolvovalo. Přidávat důvody jízd, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Kniha jízd - Důvody jízd.
PopisZde pracovník může zapisovat podrobnější informace různého charakteru, o vykonávané cestě.
ZakázkaV tomto místě je určováno, k jaké zakázce se vykonaná jízda vztahuje. Přidávat zakázky, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky.
Členění zakázkyV tomto místě je určováno, k jaké části zakázky se vykonaná jízda vztahuje. Přidávat rozčlenění zakázek, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky - Členění zakázky.
FakturovatelnéJe-li zaškrtnuto, záznam bude dostupný v agendě Fakurace, kde je možné zařadit jej do podkladu k fakturaci. Zaškrtnutí „fakturovatelné“ je možné přednastavit přímo v nastavení zakázky, ke které se záznam vztahuje.
SazbyZde se zobrazuje a dle nastavení případně i dá měnit:
Jaké náklady znamená ujetý kilometr a jaká sazba je fakturována zákazníkovi, za kilometr jízdy kvůli jeho zakázce.
Jaké náklady znamená hodinová jízda a jaká sazba je fakturována zákazníkovi, za hodinu jízdy kvůli jeho zakázce.
Jaké náklady znamená hodinový prostoj a jaká sazba je fakturována zákazníkovi, za hodinový prostoj v rámci jízdy kvůli jeho zakázce.
Více k základnímu nastavení sazeb v části Kniha jízd - Sazby vozidel.
Pokud je některá ze sazeb upravena oproti základnímu nastavení pro dané vozidlo, je toto vyznačeno zaškrtnutým polem „Upravená sazba“

Vytisknout

Po kliknutí na toto tlačítko je k dispozici několik tiskových výstupů.

Tiskové výstupy zahrnují vozidla a záznamy které byly v tabulce vybrány k zobrazení.

vytisknout
Více informací k tiskovým výstupům
Tiskový výstupPopis
Kniha jízdNa výstupech se zobrazují základní údaje o vozidlem vykonaných cestách, přehledně rozdělené na jednotlivé dny.
Za každé zobrazené vozidlo bude vytvořen nový pdf list. Mezi listy se dá ve výstupu přepínat.
K dispozici je také podrobná kniha jízd, která navíc obsahuje účtovaný čas a informace o zakázce.
Souhrn dle vozidelTiskový výstup, který je rozčleněn na zakázky. Dle tohoto rozčlenění je přehledně zobrazováno, jakou vzdálenost kvůli dané zakázce ujelo které vozidlo. Dále pak na jaké náklady cesty jednotlivých vozidel přišly, v rámci konkrétní zakázky. Tento výstup je k dispozici ve dvou variantách, které se liší především způsobem zobrazení.
dle vozidel
Souhrn dle zakázekTiskový výstup, který je rozčleněn na jednotlivá vozidla. Dle tohoto rozčlenění je přehledně zobrazováno, jakou vzdálenost vozidlo ujelo kvůli jednotlivým zakázkám. Dále pak na jaké náklady cesty kvůli jednotlivým zakázkám přišli. Tento výstup je k dispozici ve dvou variantách, které se liší především způsobem zobrazení.
dle zakazek

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky se záznamy, vysvětlení součtového panelu a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.

Propojení s ostatními verzemi - Knihu jízd lze zaznamenávat také pomocí aplikace pro PC, či mobilní aplikace pro Android.

Nastavení - Možnosti práce v Knize jízd jsou ovlivňovány volbami v sekcích Pracovníci a Nastavení.