Přeskočit na hlavní obsah

Podklady k fakturaci

Základní informace

Tento formulář slouží k práci s podklady k fakturaci. Nové podklady k fakturaci se dají vytvářet zde, nebo v části Vybrat k fakturaci, kde se dají k Podkladům přiřazovat i konkrétní položky. Zde zobrazené podklady k fakturaci lze označovat jako vyfakturované, zobrazovat jejich položky, nebo je exportovat.

podklady k fakturaci

Nový podklad k fakturaci

Při vytváření podkladu k faktuře je třeba zadat, k jakému datu podklad k faktuře vznikl, jaké je evidenční číslo podkladu, jaká částka je fakturována a také popsat o jaký podklad se jedná. Dále lze uvést zákazníka, zakázku a část zakázky, ke kterým se podklad vztahuje. V poslední části lze uvést, jestli již částka byla zákazníkovi vyfakturována a případně na jakém čísle faktury. K vytvořenému podkladu lze přiřazovat položky.

formulář podklad
Více informací k vytváření nového podkladu k fakturaci
ČástPopis
DatumVýběr data, ke kterému podklad k faktuře vznikl.
Evidenční číslo podkladuČíslo, kterým se podklad k faktuře dá jednoznačně identifikovat. V aplikaci nemohou existovat dva podklady k faktuře se stejným evidenčním číslem. Při tvorbě nového podkladu aplikace automaticky nabídne číslo, které následuje za podkladem s aktuálně nejvyšším číslem.
ZákazníkJméno zákazníka, kterému bude částka fakturována. Přidávat zákazníky, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky - Zákazníci.
kontakty
PodpisZde je možné o podkladu k fakturaci zapisovat podrobnější informace různého charakteru. Například pro upřesnění, za co a komu byla faktura vystavena.
Fakturovaná částkaČástka, která má být vyfakturována zákazníkovi. Při přidávání položek k tomuto podkladu k fakturaci, je vhodné v tabulce s podklady porovnat sloupce „Předpokládaná částka k fakturaci“ a „Fakturovaná částka“ a na základě tohoto porovnání uvážit úpravu fakturované částky.
ZakázkaVýběr zakázky, ke které bude podklad k fakturaci vytvářen a za kterou bude faktura vystavena. Přidávat zakázky, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky.
zakázka
Členění zakázkyVýběr části zakázky, ke které bude podklad k fakturaci vytvářen a za kterou bude faktura vystavena. Přidávat rozčlenění zakázek, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky - Členění zakázky.
členění zakázky
VyfakturovánoU podkladu k faktuře si lze poznačit, že faktura již byla vystavena a tuto informaci případně doplnit o číslo vystavené faktury.

Označit jako vyfakturovaný

Rychlá volba jak si k vybraným podkladům poznačit, že faktura již byla vystavena. Alternativní možností je úprava podkladu k fakturaci, kde lze krom tohoto označení do podkladu také uvést číslo vystavené faktury.

Zobrazit položky podkladu

Přesune se na formulář Položky podkladů k fakturaci a zobrazí tak, jaké položky vybraný podklad obsahuje.


Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky s podklady k fakturaci a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.

Nastavení - Možnosti práce s Ostatními platbami jsou ovlivňovány volbami v sekci Nastavení.