Přeskočit na hlavní obsah

Zákazníci

Základní informace

V tomto formuláři se ukládají kontakty na osoby, či firmy, které jsou dále používány v aplikaci. K zákazníkům jsou přiřazovány Zakázky. U tvořeného podkladu pro fakturaci lze zvolit, že faktura bude vystavena tomuto zákazníkovi. K dispozici je možnost exportu zákazníků.

zákazníci

Omezení možnosti mazání zákazníků

Zákazník nemůže být smazán, pokud existují s ním spojené Zakázky. Před úplným smazáním zákazníka je tak nutné zmíněné odstranit.


Nový zákazník

Při vytváření nového zákazníka je třeba uvést název, podle kterého bude následně zákazník, společně s uvedenou zkratkou, rozpoznáván. Dále se pro lepší identifikaci, či osobní potřebu do tohoto formuláře dají zaznamenat údaje o adrese, telefonu, emailu a webových stránkách zákazníka. Zajímavou funkci zde má IČO, umožňující do aplikace vložit informace, které jsou uloženy v registru ekonomických subjektů. Více informací o zákazníkovi je možné vyplnit do popisu a poznámky.

nový zákazník
Více informací k vytváření nového zákazníka
ČástPopis
NázevSpecifické pojmenování, dle kterého lze jednoznačně identifikovat, o jakého zákazníka se jedná.
ZkratkaKratší označení zákazníka, pro jeho rychlejší identifikaci, či snazší filtrování záznamů.
AdresaAdresa, na které se zákazník nachází.
IČOProstor pro identifikační číslo osoby, či organizace. Po uvedení údaje a kliknutí na ikonu vedle tohoto pole aplikace vyplní ostatní dostupné údaje, na základě údajů uvedených v oficiálním registru ekonomických subjektů.
DIČProstor pro daňové identifikační číslo.
Další kontaktní údajeV tomto místě je možno si uložit další informace o zákazníkovi: telefon, e-mail a adresu webových stránek.
PopisProstor pro zapsání krátké dodatečné informace o zákazníkovi.
PoznámkaProstor pro doplnění libovolného množství doplňkových informací o zákazníkovi.

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky se zákazníky a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.