Přeskočit na hlavní obsah

Záznamy ke schválení

Základní informace

Na záložce „Záznamy ke schválení“ jsou k náhledu veškeré záznamy Výkazu práce, které ještě neprošly tímto schvalovacím procesem. Proces schvalování slouží jako pomůcka pro kontrolu záznamů, díky které si správce účtu může být jistý, že při kontrole žádný záznam nevynechal. U každého záznamu je možné se rozhodnout, jestli je v pořádku, tedy má být schválen, či v pořádku není a má být zamítnut. Jakmile je záznam schválen, nebo zamítnut, je považován za zkontrolovaný a v seznamu se přestane zobrazovat.

záznamy ke schválení

Schválit

Stiskem tohoto tlačítka jsou vybrané záznamy označeny za schválené a zmizí ze seznamu záznamů ke schválení. V případě potřeby je možné rozhodnutí o schválení/zamítnutí záznamu změnit přímo ve Výkazu práce.

schválit

Zamítnout

Stiskem tohoto tlačítka jsou vybrané záznamy označeny za zamítnuté a zmizí ze seznamu záznamů ke schválení. Při zamítnutí záznamu lze uvést důvod k zamítnutí. V případě potřeby je možné rozhodnutí o schválení/zamítnutí záznamu změnit přímo ve Výkazu práce.

zamítnout

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky se záznamy a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.

Nastavení - Možnosti práce ve Výkazu práce jsou ovlivňovány volbami v sekcích Pracovníci a Nastavení.