Přeskočit na hlavní obsah

Vlastní pole

Základní informace

Vlastní pole jsou přídavkem pro případy, kdy by nestačilo vyplňování polí, která jsou standardně k dispozici při zapisování výkazu práce.

vlastní pole

Tvorba vlastního pole

Chce-li správce přidat do výkazu práce k vyplňování vlastní pole, je třeba ho zaškrtnout. Dále vyplnit název, podle kterého bude identifikovatelné, o jaké pole se jedná, či jak by mělo být používáno. Poté je ještě třeba vybrat typ pole a zvolit si, jestli bude nutné toto pole vyplňovat, aby mohl být záznam vytvořen. Vybrat lze typ polí: seznam, text, celé číslo, desetinné číslo, ano/ne. Všechny změny je třeba potvrdit tlačítkem „Uložit“. Lze používat maximálně osm vlastních polí.

typy vlastních polí
Více informací k typům polí
Typ polePopis
TextTyp pole s největší volností vyplňovaných informací. Alternativa k poli „popis“, které je při zakládání záznamu práce standardně k dispozici.
SeznamVýběr jedné položky ze seznamu. Tvorba položek jednotlivých seznamů je v části Nabízené seznamy.
položky seznamu
Celé čísloPouze pro uvádění číselných údajů, bez možnosti uvádět desetinná čísla.
Desetinné čísloPouze pro uvádění číselných údajů, bez omezení.
Ano/nePro vlastní pole, u nichž stačí jednoduchá volba ano/ne.
ano/ne

Změny ve vlastních polích

Vlastní pole lze vypnout, pokud správce zruší zaškrtnutí v levé části vlastního pole. V takovém případě se toto vlastní pole nebude zobrazovat u nových, ani u starých záznamů.

Pokud bude vlastní pole přejmenováno, tato změna se projeví u nových i starých záznamů.

Bude-li změněn typ pole, u starých záznamů zůstane vepsána již zadaná hodnota, pokud nebude záznam dále upravován.


Nabízené seznamy - základní informace

Je-li použito vlastní pole typu seznam, v základním nastavení seznam nemá k výběru žádné položky. S položkami seznamů se pracuje v této části. K dispozici je též export položek seznamu.

pole seznamu

Omezení možnosti smazání položky

Položka seznamu nemůže být smazána, pokud je použita u některého záznamu výkazu práce.

Před úplným smazáním položky seznamu, je tedy nutné smazat všechny záznamy výkazu práce, ve kterých je tato položka vybrána, nebo dané záznamy upravit tak, aby tuto položku nadále neobsahovaly. Doporučujeme zvážit alternativní možnost, v podobě zaškrtávacího pole Platnost ukončena, v úpravách položky seznamu.


Nová položka seznamu

V tomto formuláři se zadává název nové položky seznamu, zkratka pro tuto položku a vybírá se, jestli bude položka použita pouze pro jeden konkrétní seznam, nebo pro všechny používané seznamy. Budoucí používání položky může být ukončeno.

položka seznamu
Více informací k vytváření položek seznamu
ČástPopis
NázevSpecifické pojmenování, dle kterého lze jednoznačně identifikovat, o jakou položku seznamu se jedná.
ZkratkaKratší označení položky seznamu, pro jeho rychlejší identifikaci, či snazší filtrování záznamů.
Použít pro poleV této části se vybírá, jestli tvořená položka bude používána pouze pro jeden konkrétní seznam, nebo pro všechna vlastní pole typu seznam.
výběr seznamu pro položku
Platnost ukončenaZaškrtnutím lze ukončit platnost položky seznamu. Je-li platnost ukončena, nové záznamy výkazu práce již nebudou ve vlastním poli tuto položku nabízet. Staré záznamy zůstanou uloženy tak, jak byly, včetně této vybrané položky. Alternativní možností s podobnou funkcí je tlačítko Smazat.

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky s položkami seznamu a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.

Nastavení - Možnosti práce ve Vlastních polích jsou ovlivňovány volbami v sekcích Pracovníci a Nastavení.