Přeskočit na hlavní obsah

Činnosti

Základní informace

Tato záložka slouží k práci s činnostmi a jejich nastaveními dle vlastních představ. Činnosti následně budou používány při zaznamenávání výkazu práce, docházky, popřípadě obou současně. Pracovník tak z připravených činností již pouze vybere, co konkrétně kdy dělal. K dispozici je též export seznamu činností.

činnosti

Chování aplikace při mazání činnosti

Pokud je některá z mazaných činností druh „Práce“ a již byla použita pro zápis záznamů ve výkazu práce, či docházce, budou tyto záznamy nadále zapsány pod názvem „práce“, ať měla dříve činnost název jakýkoli.

Záznamy druhu Absence, Přestávka, či Pomocný záznam nelze smazat, pokud již byly použity pro záznam výkazu práce, či docházky.

Alternativní možností s podobnou funkcí je ukončení platnosti činnosti.


Nová činnost

Na tomto formuláři se provádí nastavení činnosti, které je rozdělené do částí: základní údaje, oprávnění.

Základní údaje

Na tomto formuláři se vybírá, jaký druh činnosti bude vytvořen, pojmenování dané činnosti, její kód a určení, jestli má být činnost evidována jako přesun. Dále se vybírá, jaká bude výchozí forma zadávání času při vytváření záznamů této činnosti. Budoucí nabízení záznamu této činnosti může být ukončeno.

nová činnost
Více informací k vytváření nové činnosti
ČástPopis
Druh činnostiSlouží k rozčlenění činností. Především kvůli následnému vytváření podkladu pro mzdy.
Práce – činnost, při které pracovník pro zaměstnavatele vykoná práci, za níž mu má být vyplacena mzda.
Absence – činnost, při které pracovník pro zaměstnavatele nevykonává práci, ale přes to mu za danou činnost náleží plat, nebo jeho část. Například dovolená.
Přestávka – činnost, při které pracovník pro zaměstnavatele nevykoná práci. Za čas strávený touto činností není vyplácena mzda. Například přestávka na oběd.
Pomocný záznam – slouží především jako doplňující bod v čase. Pomocné záznamy nepřeruší běh záznamů jiného druhu. Lze využít například na uložení začátku a konce služební cesty, nebo jako průběžná kontrola lokality, během které ale nemá být ukončen právě běžící záznam Výkazu práce a vytvořen nový. Záznamy tohoto druhu lze vytvořit pouze v Docházce.

Jakmile je činnost vytvořena, druh činnosti již nelze měnit. Případně je potřeba tuto činnost smazat a vytvořit novou.
druh činností
NázevSpecifické pojmenování, dle kterého lze jednoznačně identifikovat, o jakou činnost se jedná.
KódKratší označení činnosti, pro její rychlejší identifikaci, či snazší filtrování záznamů.
Evidovat jako přesunKdyž je zaškrtnuto, je ve Výkazu práce rozlišeno, že se pracovník přesouval.
Výchozí zadání časuOd – do – při zadávání nového záznamu ve výkazu práce bude aplikace automaticky očekávat, že pracovník bude zadávat, kdy s činností začal.
Počtem hodin - při zadávání nového záznamu ve výkazu práce bude aplikace automaticky očekávat, že pracovník bude zadávat, kolik času celkově činností strávil. Není třeba řešit v kolik hodin pracovník s činností začal, nebo skončil.

Jedná se pouze o přednastavení. Při zadávání konkrétního záznamu si lze vždy mezi těmito možnostmi vybrat. Toto nastavení se týká pouze záznamů ve Výkazu práce. Záznamy docházky jsou vždy uváděny jako body v čase, tedy je u nich vždy vyplňován pouze čas, kdy činnost začala.
výchozí zadání času
Platnost ukončenaPo zaškrtnutí se činnost přestane nabízet při zadávání docházky, či výkazu práce. Staré záznamy této činnosti však zůstanou zapsané pod nastaveným názvem. Slouží jako alternativa tlačítka „smazat“ v hlavní obrazovce činností.

Oprávnění

Nová činnost je vždy přednastavena tak, že ji mají dostupnou všichni pracovníci. Oprávnění „Všichni pracovníci“ lze zrušit ikonou odpadkového koše. Následně je možné využít tlačítko „Přidat“ a zvolit si konkrétní pracovníky (nebo skupiny) kteří mají mít tuto činnost dostupnou.

oprávnění

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky s činnostmni a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.