Přeskočit na hlavní obsah

Skupiny

Základní informace

Tato záložka slouží k vytváření skupin pracovníků. Následné využití skupin spočívá v možnosti přiřadit zvýšená oprávnění celé skupině pracovníků najednou. Skupina pracovníků může mít oprávnění přístupu k vybranému pracovníkovi, vozidlu, činnosti či zakázce. Dále je možné skupinu vybrat ve výběru pracovníků nad tabulkou se záznamy a zobrazit tak záznamy všech pracovníků v této skupině. K dispozici je též export seznamu skupin.

skupiny

Chování aplikace při mazání skupiny

Smazáním skupiny budou současně odstraněna všechna zvýšená oprávnění, která byla skupině přiřazena, tj. oprávnění přístupu k vybranému pracovníkovi, vozidlu, či zakázce.


Nová skupina

Pro založení nové skupiny je třeba zvolit název skupiny, vybrat, kteří pracovníci mají být ve skupině zahrnuti a rozhodnout se, jestli má být skupina viditelná ve výběru pracovníků nad tabulkou se záznamy.

nová skupina
Více informací k vytváření nové skupiny
ČástPopis
NázevSpecifické pojmenování, dle kterého lze jednoznačně identifikovat, o jakou skupinu se jedná.
PřidatStiskem tohoto tlačítka je možné zvolit pracovníky, kteří mají být členy dané skupiny. Součástí skupiny může být také jiná, existující skupina.
přidat členy
Používat skupinu pro filtrování pracovníků nad seznamyKdyž je tato volba zaškrtnuta, skupina se zobrazuje ve výběru pracovníků nad tabulkou se záznamy v částech Výkaz práce, Docházka, Plán, Šablony, Kniha jízd a Výdaje. Dále lze vyfiltrovat skupinu pracovníků v přehledech Přítomnost pracovníků a Denní přehled a ve všech výstupech, v části Tiskové sestavy.

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky se skupinami a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.