Přeskočit na hlavní obsah

Pracovní doba

Základní informace

V této části se do aplikace nastavují různé pracovní doby. Tyto jsou dále přiřazovány pracovníkům jakožto pracovní úvazky. K dispozici je též export seznamu pracovních dob.

pracovní doba

Omezení možnosti smazání pracovní doby

Pracovní doba nemůže být smazána, pokud je přiřazena některému z pracovníků v části Pracovníci - Úvazky pracovníků.

Před úplným smazáním pracovní doby je tedy nutné smazat všechny úvazky pracovníků, které jsou s touto pracovní dobou spojeny, nebo dané úvazky upravit na jinou pracovní dobu. Doporučujeme zvážit alternativní možnost, v podobě zaškrtávacího pole Platnost ukončena, v úpravách pracovní doby.


Nová pracovní doba

V tomto formuláři se nastavuje název nové pracovní doby a její délka, uváděná v hodinách za jednotlivé dny v týdnu. Bude-li pracovní doba ukončena, nebude se nadále nabízet při budoucím přiřazování úvazků pracovníkům.

nová pracovní doba
Více informací k vytvoření pracovní doby
ČástPopis
NázevVlastní pojmenování, díky kterému bude možné identifikovat, o jakou pracovní dobu se jedná.
DélkaUrčení, kolik hodin bude tato pracovní doba trvat ve zvoleném dni v týdnu.
Platnost ukončenaPo zaškrtnutí tohoto pole již nebude možné pracovní dobu přiřazovat pracovníkům, v rámci pracovního úvazku. Pro pracovníky, kterým již byla tato pracovní doba přiřazena platí, že jim zůstane přiřazena do doby, než to bude změněno v části Pracovníci - Úvazky pracovníků.

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky s pracovními dobami a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.