Přeskočit na hlavní obsah

Účet

Základní informace

V této záložce lze nalézt a nastavit základní informace k uživatelskému účtu, provést regionální nastavení, či případně účet zrušit.

Základní údaje

V základních údajích je možno podívat se na název účtu a zadat kontaktní osobu pro komunikaci s týmem Výkazu práce. Také se zde dají nastavit údaje, které mohou být využity na dokladech vytvořených pomocí Výkazu práce. V pravé části se nalézá možnost nastavit si vlastní logo.

základní údaje
Více informací k nastavení základních údajů
ČástPopis
Název účtuNázev účtu si majitel vybírá při zakládání účtu. Toto označení je neměnné.
Kontaktní osobaOsoba oprávněná jednat ohledně správy účtu se společností Systemart, s.r.o., která aplikaci vyvíjí. Na uvedené kontaktní údaje jsou také zasílány všechny důležité informace.
Fakturační údajeUvedené údaje budou zobrazovány na dokladech, které oprávněný uživatel (vystavitel) v aplikaci vytvoří, a to včetně kontaktních informací na vystavitele.
LogoPomocí tlačítka „Načíst logo…“ lze přidat obrázek, který se bude zobrazovat při přihlašování do účtu a na tiskových sestavách. Tlačítko „Smazat logo“ lze použít pro jeho odstranění.

Regionální nastavení

Zde se provádí určení legislativy, dle zvolené země, výběr formátu dat a časů dle zvolené země a jazyka, nastavení formát času a taktéž volba časového pásma, ve kterém se uživatelé účtu nachází. Dále je možné zde nastavit, co má aplikace považovat za pracovní dny a co brát jako práci v noci.

regionální nastavení
Více informací k regionálnímu nastavení
FunkcePopis
LegislativaPodle legislativy jsou do aplikace generovány svátky, ze zvolené země. Pokud je nastavena neutrální legislativa, svátky generovány nejsou a v případě potřeby se přidávají ručně.
legislativa
FormátyToto nastavení v aplikaci ovlivňuje způsob zobrazení dat a časů dle standardů zvolené země a jazyka. Zvolený formát bude použit pro všechny uživatele účtu, kteří budou mít ve svém osobním nastavení, zvolen formát „výchozí“.
formáty
Formát hodinJedná se o výběr ze dvou variant zobrazení času v aplikaci:
24: Čas bude zobrazován v rozmezí 0:00 – 23:59
12: Čas bude zobrazován v rozmezích 12:00 a.m. - 11:59 a.m. a 12:00 p.m. - 11:59 p.m.
Zvolený formát bude použit pro všechny uživatele účtu, kteří budou mít ve svém osobním nastavení, zvolen formát hodin „výchozí“.
formát hodin
Časová zónaVýběr časové zóny, ve které mají být záznamy vyhodnocovány.
časová zóna
Pracovní dnyNastavení, které dny jsou pracovní se projevuje v podkladech pro mzdy, kde je zobrazen celkový čas odpracovaný mimo pracovní dny. Nepracovní dny jsou v podkladu také zvýrazněny.
Práce v nociNastavení, jaké časy jsou považovány za práci v noci se projevuje v podkladech pro mzdy, kde je zobrazen celkový čas odpracovaný v noci.

Zrušení účtu

Provedením této akce bude nenávratně odstraněn celý účet, včetně veškerých doposud uložených informací. Zrušení účtu je třeba potvrdit opětovným zadáním přihlašovacího hesla správce systému.

zrušení účtu