Přeskočit na hlavní obsah

Osobní nastavení

Základní informace

V této části si může každý pracovník nastavit pro svůj profil přístupové heslo, zobrazení seznamů, exportovaná pdf a automatickou pomoc se zadáváním lokalit.

Změna hesla

V této části si pracovník může vyměnit staré heslo, za nově zvolené.

změna hesla
Více informací k nastavení nového hesla
ČástPopis
Staré hesloHeslo které pracovník aktuálně používá pro přihlášení.
Nové hesloHeslo, které chce pracovník pro přihlášení nově používat. Podmínkou je, že heslo bude obsahovat alespoň šest znaků.
Ověření heslaOpětovné zadání nového hesla. Slouží pro kontrolu správnosti zadání.

Osobní nastavení

V osobním nastavení se určuje jazyk aplikace, preferované formáty zobrazení dat a časů, kolik záznamů se bude v seznamech zobrazovat, jestli při exportu bude automaticky přizpůsobena šířka sloupců velikosti stránky, a jestli bude v jednotlivých sloupcích zalamován text. Dále se zde provádí volba, kolik dní si aplikace bude pamatovat, že pracovník zadával záznam z některé lokality. Podle toho lokalitu případně nabídne při zadávání nového záznamu.

osobní nastavení
Více informací k osobnímu nastavení
NastaveníPopis
JazykNabízí možnost změnit jazyk zobrazení celé webové aplikace. Jsou podporovány jazyky Čeština, Slovenština a Angličtina. Jazyk si lze vybrat již při registraci nového účtu / pracovníka.
jazyky
FormátyToto nastavení v aplikaci ovlivňuje způsob zobrazení dat a časů dle standardů zvolené země a jazyka. Při zvoleném formátu „výchozí“ bude použit formát vybraný správcem, v nastavení účtu.
formáty
Formát hodinJedná se o výběr ze dvou variant zobrazení času v aplikaci:
24: Čas bude zobrazován v rozmezí 0:00 – 23:59
12: Čas bude zobrazován v rozmezích 12:00 a.m. - 11:59 a.m. a 12:00 p.m. - 11:59 p.m.
Při zvoleném formátu hodin „výchozí“ bude použit formát hodin vybraný správcem, v nastavení účtu.
formát hodin
Počet zobrazených záznamů v seznamechZde je možné určit, kolik záznamů se bude zobrazovat na jedné stránce. Pokud bude v seznamu více záznamů, než je uvedený počet, další záznamy budou zobrazeny na další stránce, na kterou je možné se přesunout.
Automaticky přizpůsobit šířku sloupců velikosti stránkyJe-li zaškrtnuto, šířka sloupců, kterou má uživatel zobrazenu a tedy i vybránu pro export do pdf, bude přizpůsobena tak, aby se všechny sloupce vešly na jednu stránku.
Není-li zaškrtnuto, šířka sloupců se měnit nebude. Pokud je vybráno více sloupců, než kolik se vejde na stránku, některé sloupce budou přesunuty na stránku další.
Zalamovat textJe-li zaškrtnuto, budou texty, které jsou při exportu do pdf pro velikost svého sloupce příliš dlouhé, zalomeny a budou pokračovat na dalším řádku.
Není-li zaškrtnuto, budou takovéto texty ve sloupci nedokončené. Část textu tak nebude vůbec zobrazena.
Nabízet k výběru navštívené lokalityDíky této funkci, aplikace při ručním zadávání docházky sama nabídne lokality, na kterých se pracovník v posledních dnech vyskytoval. Lze si nastavit, kolik dní si aplikace bude pamatovat, že pracovník lokalitu již navštívil. To lze nastavit zvlášť pro lokality, které jsou pojmenované a pro lokality které pojmenované nejsou.