Přeskočit na hlavní obsah

Vozidla

Základní informace

Tato záložka slouží k přidávání, nových vozidel a jejich nastavení pro používání v Knize jízd. K dispozici je též export seznamu vozidel.

vozidla

Omezení možnosti smazání vozidla

Vozidlo nemůže být smazáno, pokud existují s ním spojené záznamy v Knize jízd.

Taktéž vozidlo nelze odstranit z účtu, pokud má nastavenou nákladovou, či fakturační sazbu.

Před úplným smazáním vozidla je tak nutné vše zmíněné odstranit. Doporučujeme zvážit alternativní možnosti, v podobě ukončené platnosti, v úpravách nastavení vozidla.


Nové vozidlo

Na tomto formuláři se provádí nastavení vozidla, které je rozdělené do částí: základní údaje a oprávnění.

Základní údaje

Do tohoto formuláře se udává, o jaké vozidlo se jedná (včetně SPZ) a jaká pro něj v aplikaci bude použita zkratka. Dále se zde uvádí počáteční stav tachometru a nastavuje, jakým způsobem budou nové záznamy jízd zaznamenávány. V případě potřeby se v tomto prostoru dá také ukončit platnost vozidla pro tuto aplikaci.

základní údaje
Více informací k nastavení základních údajů vozidla
FunkcePopis
NázevSpecifické pojmenování, dle kterého lze jednoznačně identifikovat, o jaké vozidlo se jedná.
KódKratší označení vozidla, pro jeho rychlejší identifikaci, či snazší filtrování záznamů.
SPZStátní poznávací značka vozidla.
Počáteční stav tachometruUrčení, kolik kilometrů má již vozidlo najeto před prvním záznamem v Knize jízd.
Zadávat stav tachometru ručněJe-li zvolena varianta ručního zadávání, pracovník má při zapisování nové jízdy možnost, zadávat Počáteční stav km a Koncový stav km dle svého uvážení. Počáteční stav km se předvyplní automaticky podle posledního záznamu. Koncový stav km se doplní automaticky, je-li zadán počáteční stav km a vzdálenost.
Počítat stav tachometru automatickyKdyž je zvolena varianta automatického výpočtu stavu tachometru, pracovník při tvorbě záznamu zadá počet ujetých km a aplikace automaticky určí počáteční a koncový stav tachometru. Pracovník nemá možnost tyto hodnoty přímo měnit. Je-li vybráno automatické počítání, aplikace automaticky zvolí k zaškrtnutí také pole „Povinné zadání stavu tachometru“.
Povinné zadání stavu tachometruPokud je toto pole zaškrtnuto, aplikace nedovolí pracovníkovi vytvořit záznam v Knize jízd, dokud nebude stav tachometru vyplněn.
Kontrola návaznosti stavu tachometruPokud je zaškrtnuto, aplikace nedovolí pracovníkovi vytvořit záznam, pokud počáteční stav tachometru v novém záznamu nenavazuje na koncový stav km předchozího záznamu. Existují-li již záznamy jízd, které návaznost tachometru nedodržují, nebude možné tuto volbu zapnout, dokud pracovník neopraví záznamy tak, aby navazovaly.
Jednotka tachometruTímto nastavením je možné si zvolit, jestli stav tachometru a ujeté vzdálenosti budou počítány v kilometrech, nebo v mílích.
Povinné zadání času jízdyPokud je toto pole zaškrtnuto, aplikace nedovolí pracovníkovi vytvořit záznam v Knize jízd, dokud nebude čas jízdy vyplněn.
Platnost ukončenaZaškrtnutím lze ukončit platnost vozidla. Je-li platnost ukončena, nové záznamy Knihy jízd již nebudou vozidlo nabízet k výběru. Staré záznamy zůstanou uloženy tak, jak byly, včetně toho, že jízdy byly absolvovány tímto vozidlem. Platnost vozidla lze obnovit.
Alternativní možností s podobnou funkcí je tlačítko Smazat.

Oprávnění

Nové vozidlo je vždy přednastaveno tak, že jízdy s tímto vozidlem mohou zaznamenávat všichni pracovníci. Oprávnění „Všichni pracovníci“ lze zrušit ikonou odpadkového koše. Následně je možné využít tlačítko „Přidat“ a zvolit si konkrétní pracovníky (nebo skupiny), kteří mají mít toto vozidlo dostupné.

oprávnění
Více informací k nastavení oprávnění k vozidlu
FunkcePopis
PřidatStiskem tohoto tlačítka je možné zvolit pracovníky, kteří mají mít oprávnění k vozidlu. Jakmile jsou pracovníci přidáni, je třeba zvolit rozsah oprávnění.
Vidět: Pracovník může nahlížet na veškeré jízdy vozidla.
Měnit: Zahrnuje oprávnění „vidět“ a přidává možnost zaznamenávat své jízdy s tímto vozidlem.
vidět/měnit

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky se záznamy a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.