Přeskočit na hlavní obsah

Přihlášení pracovníků

Přihlášení pracovníků probíhá jednoduše. Stačí když pracovník přiloží k některé ze čteček, které se nachází vedle hlavní obrazovky, prst nebo čip a je přihlášen. Také je možné manuální přihlášení, přímo v levé horní části hlavní obrazovky, které může být doplněno o zadání pinu. K tomu, aby přihlášení kteroukoli z metod bylo možné, je třeba způsob přihlášení každému z pracovníků nastavit.

Přihlašovací obrazovka

Nastavení způsobu přihlášení

Nejprve je třeba přihlásit se do nastavení terminálu a v horním menu vybrat „Pracovníci“. Toto je blíže popsáno v „Nastavení terminálu" v částech „Přihlášení do nastavení terminálu“ a „Horní menu“.

Jakmile jste v části "pracovníci", uvidíte v levé části pracovníky vypsané. Když je pracovník vybrán, můžete mu nastavit některou z možností přihlášení do terminálu.

Pracovníci

Otisk prstu

Pro přidání otisku prstu postupujte následovně. Nejprve stiskněte „Přidat“. V další obrazovce vyberte, který otisk prstu budete chtít pracovníkovi naskenovat. Stiskněte „načíst otisk“ a nechte pracovníka přiložit vybraný prst na čtečku. Jakmile je tímto způsobem třikrát naskenován tentýž prst, stiskněte „Přiřadit pracovníkovi“. Každý pracovník může mít v systému naskenovaných i více prstů současně.

Otisk

Přiřazený čip

Pro přiřazení čipu pracovníkovi je třeba stisknout „Přidat“ a přiložit čip ke čtečce. Každý pracovník může mít v systému přiřazených i více čipů současně.

Čip

Manuální přihlášení

Manuální přihlášení má tři různá nastavení:

Zakázáno – znemožní manuální přihlášení

Povoleno – pracovníkovi bude k přihlášení stačit na terminálu vybrat své jméno

Povoleno – pomocí pin – pracovník se bude přihlašovat zadáním čtyř číslic, které mu správce zvolí

Pin

Zadávání záznamů

Jakmile se pracovník přihlásí, může jednoduchým stisknutím činnosti nahlásit začátek práce, odchod na oběd a další. Jaká tlačítka zde budou je ovlivňováno nastavením činností ve Výkazu práce pro web.

Pracovník se na této obrazovce také může podívat na časové statistiky z aktuálního dne, i měsíce. Dále se mu zobrazí informace k aktuálně probíhající činnosti.

Správce má v tomto prostředí navíc možnost změnit svůj přihlašovací pin nebo se přihlásit do nastavení systému, bez nutnosti zadávat správcovské heslo.

Výběrové menu

Související - Instalace a Výhradní režim, Nastavení terminálu.