Přeskočit na hlavní obsah

Verze 7.6

Přehled nových funkcí a vylepšení ve verzi 7.6

Změny ve webovém výkazu práce

 • Hlubší propojení Docházky a Rozpisu práce. Obě dosavadní hlavní agendy byly spojeny do nové agendy Výkaz práce, kde je možné využívat výhody obou agend současně, při zachování možnosti zobrazit docházku odděleně od vykázané práce.
 • Záznamy Výkazu práce jsou téměř totožné s dřívějším Rozpisem práce, ale mohou navíc obsahovat informaci o
  lokalitě pracovníka – ta může být dle zvoleného nastavení zadána přímo do záznamu Výkazu práce, nebo převzata ze souvisejících záznamů docházky.
 • Přidána funkce pro plánování práce.
 • Přidána možnost vytváření šablony záznamů (společné i osobní šablony).
 • Činnosti mohou být společné pro všechny pracovníky, nebo detailně nastaveny dle potřeby pro jednotlivce a skupiny.
 • Restrukturalizace některých částí aplikace v souvislosti s uvedenými změnami:
  • Pod agendou Výkaz práce naleznete listy: Výkaz práce, Docházka, Plán, Šablony, Záznamy ke schválení, Sledované lokality, Sazby, Vlastní pole, Činnosti.
  • Nová agenda Pracovníci (náhrada dřívějšího „obecné“) obsahuje listy: Pracovníci, Skupiny, Úvazky pracovníků, Pracovní doby.
 • Pracovník může dle nastavení používat aplikaci v jedné ze dvou variant, které ovlivní rozsah funkcí, jež bude mít k dispozici:
  • Plná varianta: pracovník bude používat všechny dostupné funkce aplikace.
  • Zjednodušená varianta: u pracovníka není třeba využívat funkce zakázky, vlastí pole a sazby (nebudou se mu tedy ani zobrazovat při zadávání záznamů).
 • Optimalizace rychlosti aplikace, obzvláště pak agendy Zakázky.
 • Vylepšení podkladů a souhrnných podkladů pro mzdy (mimo jiné přidána práce v noci a nastavitelnost pracovních dní).
 • Podklady pro mzdy a souhrnné podklady pro mzdy jsou nyní vytvářeny ze záznamů ve Výkazu práce.
 • Detailnější vyúčtování za využité služby, pro lepší přehled o stavu účtu a průběžných pohybech.

Změny ve Výkazu práce pro Android a iOS

 • Hlubší propojení Docházky a Rozpisu práce. Obě dosavadní hlavní agendy byly spojeny do nové agendy Výkaz práce, kde je možné využívat výhody obou agend současně.
 • Dvě možnosti zobrazení Výkazu práce:
  • S docházkou: Záznamy o změnách v lokalitě, kde se pracovník nachází, jsou ukládány jako záznamy docházky a zobrazeny snadno rozlišitelným způsobem okolo vykázané práce.
  • Bez docházky: Lokalita pracovníka je ukládána přímo do záznamů Výkazu práce.
 • Přidána funkce pro plánování práce.
 • Přidána možnost vytváření šablony záznamů (společné i osobní šablony).
 • Přidána možnost „znovu spustit“ záznam, tedy „nyní" spustit a předvyplnit záznam přesně dle jiného, již existujícího záznamu.
 • Terminál s tlačítky pro rychlý start činností je nyní k dispozici přímo v obrazovce se záznamy.
  • Tlačítky lze činnost nastartovat ve Výkazu práce, nebo současně ve Výkazu práce a docházce.
  • Až čtyři činnosti můžou být připnuty v minimalizovaném terminálu pro nejrychlejší použití.
  • Po rozvinutí terminálu lze kromě klasických činností zvolit předvyplnění a rychlý start dle šablony, historie a plánu.
  • V případě, že chce uživatel zakládat záznamy pouze manuálně, pomocí nového záznamu, je možné terminál zcela vypnout.
 • Nový, nebo editovaný záznam může být doplněn informacemi ze šablon, z historie, či z plánu.
 • Přidáno množství funkcí dostupných za použití gesta ruky (např. pohyb do leva na existujícím záznamu nabídne duplikaci záznamu, či přidání do šablon a podobně).
 • Přehled o odpracovaných hodinách je možné rozvinout a podívat se, na podrobnější informace.

Změna ve Výkazu práce pro PC

 • Hlubší propojení Docházky a Rozpisu práce. Obě dosavadní hlavní agendy byly spojeny do nové agendy Výkaz práce, kde je možné využívat výhody obou agend současně.
 • Dvě možnosti zobrazení Výkazu práce:
  • S docházkou: Záznamy o změnách v lokalitě, kde se pracovník nachází, jsou ukládány jako záznamy docházky a zobrazeny snadno rozlišitelným způsobem okolo vykázané práce.
  • Bez docházky: Lokalita pracovníka je ukládána přímo do záznamů Výkazu práce.
 • Přidána funkce pro plánování práce.
 • Přidána možnost vytváření šablony záznamů (společné i osobní šablony).
 • Přidána možnost „znovu spustit“ záznam, tedy „nyní" spustit a předvyplnit záznam přesně dle jiného, již existujícího záznamu.
 • Terminál s tlačítky pro rychlý start činností je nyní k dispozici přímo v obrazovce se záznamy.
  • Tlačítky lze činnost nastartovat ve Výkazu práce, nebo současně ve Výkazu práce a docházce.
  • Až čtyři činnosti můžou být připnuty v minimalizovaném terminálu pro nejrychlejší použití.
  • Po rozvinutí terminálu lze kromě klasických činností zvolit předvyplnění a rychlý start dle šablony, historie a plánu.
  • V případě, že chce uživatel zakládat záznamy pouze manuálně, pomocí nového záznamu, je možné terminál zcela vypnout.
 • Nový, nebo editovaný záznam může být doplněn informacemi ze šablon, z historie, či z plánu.
 • Záznamy lze nyní duplikovat i mezi jednotlivými pracovníky.
 • K uloženým záznamům přidány ikony pro rychlé akce (např. ukončit běžící záznam).
 • Přidáno množství funkcí dostupných pod pravým tlačítkem (např. duplikace záznamu, či přidání do šablon).
 • Přehled o odpracovaných hodinách je možné rozvinout a podívat se, na podrobnější informace.

Změny v pevném docházkovém terminálu Výkazu práce

 • Hlubší propojení Docházky a Rozpisu práce. Stisknutí jednotlivých činností nyní vytváří záznamy prioritně v nové hlavní agendě Výkaz práce. Současně jsou však stále vytvářeny i záznamy v docházce.
  • Alternativně lze terminál nastavit tak, aby vytvářel záznamy pouze v docházce.
 • Přehlednější označení a rozdělení jednotlivých druhů činností.

Změny v systému vyúčtování

 • Měsíční vyúčtování za využití aplikace již není rozděleno dle využitých agend. Nově lze Výkaz práce využívat ve dvou cenových variantách dle rozsahu využitých funkcí:
  • Zjednodušená varianta (40 Kč za pracovníka): Vykazování práce, Evidence docházky s lokalizací, Plánování práce, Automatická kniha jízd, Evidence výdajů, Podklady k fakturaci, Uživatelská podpora, Aplikační programové rozhraní, Aplikace pro Web, PC, Android, iOS, Terminál.
  • Plná varianta (80 Kč za pracovníka): Obsahuje vše co zjednodušená varianta a navíc Sazby pracovníků a vozidel, Nastavitelná vlastní pole, Vykazování na konkrétní zakázky.