Přeskočit na hlavní obsah

Verze 7.5

Přehled nových funkcí a vylepšení ve verzi 7.5

Změny ve webovém výkazu práce

  • V jednotlivých agendách si můžete záznamy vyfiltrovat přímo pro danou skupinu. Pro povolení stačí pouze zaškrtnout u dané skupiny „Používat skupinu pro filtrování pracovníků nad seznamy“.
  • V rozpisu práce máte nyní možnost schvalovat pracovníkům jednotlivé záznamy. Můžete je buď schválit nebo zamítnout a předat následně k opravě. Schvalovat záznamy může buď správce nebo pracovník, kterému bylo přidáno oprávnění na tuto funkci.
  • Pro náročnější zákazníky jsme zveřejnili API, které umožňuje napojení na externí systémy.

Změny ve Výkazu práce pro Android a iOS

  • Pro snadnější vyhledání dané položky byla do číselníků přidána funkce textového vyhledávání. Nalezení zakázky, jejího členění, činnosti nebo popisu bude výrazně snazší a rychlejší.
  • Při výběru činnosti v terminálu máte nově možnost vyplnit si ihned k záznamu popis.

Změny ve Výkazu práce pro PC

  • V aplikaci nově naleznete terminál, jehož součástí je funkce pro rychlé zadání dle již dříve vytvořených záznamů a funkce pro lokalizaci polohy.
  • Vedoucím pracovníkům se zobrazí přehled o docházce zaměstnanců, pomocí kterého mohou kontrolovat příchody a odchody.
  • V editačních formulářích si již můžete založit novou činnost, vozidlo, důvod prostoje, důvod jízdy, zakázku a nebo její členění.
  • Rozpis práce umožňuje duplikovat záznamy i pro jiného pracovníka.

Více o fungování aplikace (včetně začleněných novinek) se dočtete v příslušných částech dokumentace Výkazu práce.