Přeskočit na hlavní obsah

Verze 7.3

Přehled nových funkcí a vylepšení ve verzi 7.3

Změny ve webovém Výkazu práce

 • Došlo ke zjednodušení oprávnění v Knize jízd. Nyní se k vozidlům nepřidávají řidiči ani odpovědné osoby, ale rovnou se přímo přidává oprávnění k danému vozidlu. Lze také oprávnění spravovat u konkrétního pracovníka.
 • U každé zakázky nově přibyla záložka Rozpočet, ve které si stanovíte plánované náklady a čas. Zároveň s využíváním zakázky vždy aktuálně vidíte, kolik hodin už je odpracováno a jaké jsou momentálně vynaložené náklady za zakázku. Dále můžete ukončit platnost zakázky pouhým stisknutím tlačítka.
 • Zároveň v zakázkách přibylo tlačítko pro jednoduché přepnutí do členění zakázek a do nákladů a výnosů, které souvisí s danou zakázkou.
 • V nákladech a výnosech si můžete jednoduše vyfiltrovat kteroukoliv zakázku nebo členění v případě, že nechcete vidět souhrn za všechny zakázky.
 • U pracovníků došlo k rozšíření jednotlivých oprávnění. Každému pracovníkovi můžete zvolit, zda může za jiného pracovníka měnit docházku, rozpis práce, knihu jízd nebo jestli ji jen může vidět. U zakázek je nově možnost upravit oprávnění mezi volbou vyhodnocovat a zadávat záznamy.
 • Jednotlivým pracovním dobám můžete nově každému dni přiřadit určitý počet hodin.
 • V případě, že Vám váš účet nevyhovuje, tak si můžete jednoduše založit nový a u toho starého požádat o zrušení účtu.
 • V nastavení účtu si můžete nastavit regionální nastavení včetně časové zóny.

Změny ve Výkazu práce pro Android

 • V aplikaci přibyla očekávaná Kniha jízd, která automaticky generuje jednotlivé jízdy z docházky vždy v případě, kdy uživatel zvolí činnost, která je evidovaná jako přesun. V případě, že nechcete, aby se vám nabízely generované záznamy z docházky, tak si tuto volbu jednoduše v knize jízd vypnete. Správce Knihy jízd si může také na telefonu vytvářet vozidla, důvody jízd nebo prostoje. Dostupná vozidla se pracovníkovi nabízejí vždy dle oprávnění. V denním přehledu vidíte celkovou ujetou vzdálenost za dané vozidlo.
 • Gestem pro posunutí se můžete přepnout na další nebo předchozí týden.

Změny ve Výkazu práce pro iOS

 • Aplikace má kompletně nový design a drží tak krok se současnými trendy s konkurenčními iOS aplikacemi. Rozvržení aplikace by pro vás nyní mělo být přehlednější. Největší změnou je přesunutí jednotlivých agend a ostatních komponent do spodní části obrazovky.
 • Přidání nové lokality je nově přemístěno do editačního formuláře docházky přímo do výběru sledované lokality.

Více o fungování aplikace (včetně začleněných novinek) se dočtete v příslušných částech dokumentace Výkazu práce. Rychlé návody k práci s aplikací najdete na domovské obrazovce webové aplikace, v sekci Návody.