Přeskočit na hlavní obsah

Verze 6.8

Přehled nových funkcí a vylepšení ve verzi 6.8

Změny ve webovém Výkazu práce

 • Připravili jsme pro Vás kompletně nové tiskové sestavy v agendě Sestavy na domovské obrazovce. Detailní grafický přehled o jednotlivých pracovnících najdete v sestavě "Náhled na pracovníka". Zde si můžete zvolit, jakou agendu si chcete u konkrétního pracovníka zobrazit. Můžete volit mezi "Docházkou", "Rozpisem práce" nebo "Dle Podkladu pro mzdy". Vždy se zobrazí konkrétní data z agendy, kterou si vyberete. "Měsíční souhrnný přehled" Vám zobrazí kompletní přehled o všech pracovnících. Zobrazuje data z té agendy, pro kterou má pracovník nastaven počítat podklad pro mzdy. Sestava "Porovnání docházky a rozpisu práce" slouží pro grafické porovnání záznamů z agend Docházka a Rozpis práce. Všechny toto sestavy slouží pro přehledné zobrazení údajů o pracovnících, kteří vykonali nějakou práci.
 • Editační formulář Docházky a Rozpisu práce nově nabízí možnost založit záznam do více dnů. Po otevření kalendáře si můžete vybrat, které dny chcete zvolit, a to buď klasickým kliknutím na den nebo přejetím myší přes více dnů.
 • Z Docházky byla odstraněna funkce Nový interval a Denní absence. Vše se nově vytváří přes editační formulář Docházky.

Změny ve Výkazu práce pro Android

 • Editační formulář Docházky a Rozpisu práce nově nabízí možnost založit záznam do více dnů. Po otevření kalendáře si můžete vybrat, které dny chcete zvolit, a to buď klasickým kliknutím na den nebo přejetím prstem přes více dnů.
 • V editačním formuláři Docházky se teď u manuálního záznamu zobrazuje informativní pruh pro lepší přehlednost.
 • V Rozpisu práce nyní můžete duplikovat záznamy do více dnů nebo duplikovat záznamy bez časů.
 • K vygenerovaným záznamům v Rozpisu práce přibyla ikona v podobě fajfky. Pokud na ni kliknete, záznam se automaticky převede z virtuálního na reálný a aplikace spustí synchronizaci.
 • Úpravou také prošly ikony pro navazování vygenerovaných záznamů v Rozpisu práce.
 • Proběhla úprava sumarizací v dolní liště, a to jak v Docházce, tak i v Rozpisu práce. V levém okraji se zobrazuje denní součet a v pravém okraji se zobrazuje měsíční součet včetně přesčasu. Přesčas se zobrazuje pouze v případě, pokud má pracovník nastavený úvazek. Zobrazení přesčasu v konkrétní agendě závisí na nastavení pracovníka, odkud se má počítat poklad pro výpočet mzdy.
 • V Rozpisu práce přibyla nová ikona pro zobrazení/skrytí informativních nebo vygenerovaných záznamů z Docházky.
 • Z výběru Docházky byla odstraněna funkce Nový interval včetně všech absencí. Vše se nově vytváří přes editační formulář Docházky.

Změny ve Výkazu práce pro iOS

 • Editační formulář Docházky a Rozpisu nově nabízí možnost založit záznam do více dnů. Po otevření kalendáře si můžete vybrat, které dny chcete zvolit, a to buď klasickým kliknutím na den nebo přejetím prstem přes více dnů.
 • V editačním formuláři docházky se teď u manuálního záznamu zobrazuje informativní pruh pro lepší přehlednost.
 • V Rozpisu práce nyní můžete duplikovat záznamy do více dnů nebo duplikovat záznamy bez časů.
 • K vygenerovaným záznamům v Rozpisu práce přibyla ikona v podobě fajfky. Pokud na ni kliknete, záznam se automaticky převede z virtuálního na reálný a aplikace spustí synchronizaci.
 • Úpravou také prošly ikony pro navazování vygenerovaných záznamů v Rozpisu práce.
 • Proběhla úprava sumarizací v dolní liště, a to jak v Docházce, tak i v Rozpisu práce. V levém okraji se zobrazuje denní součet + měsíční součet. Přesčas se zobrazuje pouze v případě, pokud má pracovník nastavený úvazek. Zobrazení přesčasu v konkrétní agendě závisí na nastavení pracovníka, odkud se má počítat poklad pro výpočet mzdy. Například, když budu mít nastaven podklad pro mzdy počítat z Rozpisu práce, tak se mi v pravém okraji Rozpisu práce zobrazí denní přesčas + měsíční přesčas.
 • Z výběru Docházky byla odstraněna funkce Nový interval včetně všech absencí. Vše se nově vytváří přes editační formulář Docházky.

Změny ve Výkazu práce pro PC

 • Došlo ke sjednocení zadávání záznamů. To znamená, že se nově v Rozpisu práce, Knize jízd a Výkazu strojů po kliknutí na tlačítko "Nový" otevře zcela nový editační formulář pro zadání záznamu, jako je například v Docházce.
 • Nově se můžete v editačních formulářích jednotlivých agend přepínat mezi poli pomocí tlačítek Tab nebo Enter.
 • S ohledem na sjednocení funkčnosti komponent, byly z aplikace odstraněny funkce: seskupit záznamy a filtrovat záznamy.
 • Došlo k novému uspořádání jednotlivých ikon v hlavní liště a záložka "Zobrazení" se přejmenovala na "Nastavení".
 • Pro zjednodušení se celá synchronizace přesunula do spodní lišty aplikace.
 • V editačním formuláři docházky se teď u manuálního záznamu zobrazuje informativní pruh pro lepší přehlednost.
 • V Rozpisu práce přibyla nová ikona pro zobrazení/skrytí informativních nebo vygenerovaných záznamů z Docházky.
 • Tak jako na mobilních telefonech, i zde přibyla nová ikona (zelená fajfka) v Rozpisu práce pro potvrzování vygenerovaných záznamů z Docházky.

Změny ve Výkazu práce pro Docházkový terminál

 • Do aplikace se lze nyní přihlásit i pomocí otisku prstu prostřednictvím externí čtečky otisku prstů, která musí být připojena k Docházkovému terminálu. Přiřadit otisky prstů pracovníkům může pouze správce systému. Tuto možnost najdete u nastavení konkrétního pracovníka v záložce "Docházkový terminál" na webové aplikaci nebo při otevření nastavení konkrétního pracovníka v Docházkovém terminálu.