Přeskočit na hlavní obsah

Verze 6.4

Přehled nových funkcí a vylepšení ve verzi 6.4

Změny ve webovém Výkazu práce

 • Když nechcete, aby si některý z pracovníků zaznamenával docházku, nebo rozpis práce můžete pro něho vybranou agendu vypnout
 • Mzdu pracovníka můžete vyhodnocovat podle přítomnosti na pracovišti, nebo podle reálně vykonané práce
 • Nastavení aplikace pro větší přehlednost odděleno od záložek se záznamy a změněno na ikonu
 • Přidána nová záložka „obecné“ - můžete tak upravovat pracovníky, činnosti, úvazky pracovníků, pracovní dobu, svátky a měrné jednotky na jednom místě
 • Po vytvoření činnosti si můžete vybrat, jestli její vykonávání bude pracovník zaznamenávat v docházce, rozpisu práce, nebo obou
 • Ke spuštění generátor standardních svátků, nebo jejich vytvoření dle vlastního výběru
 • Pro ty, kdo pracují na několika věcech zároveň, přibyla možnost mít víc pracovních záznamů ve stejný čas
 • Úvodní obrazovka se každému pracovníkovi zobrazuje na míru – obsahuje pouze funkce, které používá
 • Nového pracovníka, sledovanou lokalitu, vozidlo, stroj, zakázku, či kontakt jednoduše přidáte jediným kliknutím již v úvodní obrazovce
 • Jako alternativa k dosavadnímu zapisování docházky přibyla varianta, zapsat si pouze počet hodin strávený na pracovišti, nehledě na konkrétní čas příchodu, odchodu a dalších
 • K dispozici je tlačítko „celý den“ – stisknutí pracovníkovi při vyplňování docházky nabídne celkový čas, odpovídající smluvené pracovní době
 • Záznamy, které byly v seznamech ukončeny, je možné schovat
 • Stažení aplikace pro ostatní zařízení nyní ještě snazší – přímo z úvodní obrazovky

Změny ve Výkazu práce pro Android

 • Při vytvoření záznamu, který bude v rozporu se záznamem z Výkazu práce pro web, bude použit záznam s novějším datem
 • Plně automatická synchronizace - jakmile je z jiného zařízení zadán záznam, telefon změnu zaznamená a zobrazí
 • Terminál nabízí pohodlnější záznamy. Lze jej využít, krom zápisu docházky, i pro rozpis práce a to i současně, stiskem jednoho tlačítka.
 • Pro vytváření nových zakázek už nemusíte zapínat Výkaz práce pro web. Nově je totéž možné z mobilního telefonu.

Změny ve Výkazu práce pro iOS

 • Při vytvoření záznamu, který bude v rozporu se záznamem z Výkazu práce pro web, bude použit záznam s novějším datem
 • Plně automatická synchronizace - jakmile je z jiného zařízení zadán záznam, telefon změnu zaznamená a zobrazí
 • Terminál nabízí pohodlnější záznamy. Lze jej využít, krom zápisu docházky, i pro rozpis práce a to i současně, stiskem jednoho tlačítka.
 • Pro vytváření nových zakázek už nemusíte zapínat Výkaz práce pro web. Nově je totéž možné z mobilního telefonu.
 • Snazší přesun mezi jednotlivými dny
 • Placený čas v docházce rychle rozlišíte od neplaceného pomocí rozdílné barvy
 • Jako varianta k postupnému zadávání docházky je nabízena možnost uložení dvou, po sobě jdoucích záznamů současně
 • Absence jde zapsat na více dní najednou, způsobem od - do
 • Přehlednější zobrazení časových součtů
 • Pokud pracovník vyplní záznamy do docházky, rozpis práce mu nabídne čas, ve kterém pravděpodobně dělal nějakou činnost, kterou si může v rozpisu zaznamenat
 • Manuální záznamy jsou viditelně označeny ikonou ruky

Změny ve Výkazu práce pro PC

 • Zrychlena synchronizace
 • Ukončena podpora pro Windows XP a Windows Vista

Zásadní změny

 • Pro vylepšení aplikace bylo třeba udělat i několik změn, které mohou dlouhodobé uživatele z počátku mást. Proto důrazně doporučujeme, projít si znovu Aplikaci na Webu a obzvláště se zaměřit na novou kartu Obecné.
 • Zvýšenou pozornost věnujte prosím také novým možnostem nastavení pracovníka. V tuto chvíli u něho mimo jiné lze nastavit, jestli podklad pro výpočet mzdy bude počítán ze záznamů v agendě docházka, či ze záznamů v agendě rozpis práce.
 • S ohledem na správné fungování nových funkcí jsme odstranili z agendy Rozpis práce možnost zaokrouhlovat vykázaný čas.
 • Správcům, kteří si v docházce přejmenovali základní činnost „Práce“, se pravděpodobně stane, že v tuto chvíli budou mít k dispozici novou činnost „Práce“, i činnost, kterou si dříve pojmenovali dle svého. V takovémto případě je třeba přejmenovanou činnost odstranit. Následně novou činnost „Práce“ opět přejmenovat dle svého. Tímto se nové i staré záznamy sjednotí pod stejný název a daná činnost nebude ve Výkazu práce zbytečně dvakrát.