Přeskočit na hlavní obsah

Verze 6.3

Přehled nových funkcí a vylepšení ve verzi 6.3

Změny ve webovém Výkazu práce

 • nový design
 • přejmenování Pracovní výkaz na Rozpis práce
 • zrušena povinnost zadávat kód
 • zobrazení sazeb v agendách Rozpis práce, Kniha jízd, Výkaz stroje
 • nový filtr v docházce, díky němuž lze filtrovat pouze záznamy s chybou, intervaly docházky nebo všechny záznamy
 • přepracováno nastavení agend – nyní je možné nastavit použití všech údajů pro zadání v jednotlivých agendách. V nastavení agendy Zakázky si uživatel určuje, zda chce využívat členění zakázek či nikoliv. V případě, že uživatel nechce používat Zakázky, v celé aplikaci se skryje pole Zakázka
 • odstraněny měřitelné výsledky práce ze systému
 • přidány další datové typy vlastních polí – celé číslo, desetinné číslo, Ano/Ne
 • zrušení volného zadání činnosti
 • v hlavičce stránky se zobrazuje informace o stavu kreditu, v případě záporného kreditu je červeně označena
 • nové widgety na úvodní stránce – „Rychlá nastavení“, „Sumarizace“, „Návody“, „Přítomnost pracovníků“
 • ve vyúčtování se v přiložených dokumentech zobrazuje tisková sestava Vyúčtování

Změny ve Výkazu práce pro PC

 • přepracování designu hlavního menu – přidání nové sekce s funkcemi pro generované záznamy – nový, duplikovat, smazat, nový ze šablony, připojit k předchozímu, připojit k následujícímu, doplnit pracovní záznam
 • automatické generování záznamů z docházky do rozpisu práce
 • přepracování duálních sloupců výběru z číselníku na jeden sloupec (např. Kód zakázky a Název zakázky byl sjednocen do jednoho sloupce Zakázka)
 • přepracování zakládání záznamů do docházky – všechny záznamy se nyní zakládají přes tlačítko Nový

Změny v mobilní aplikaci pro systém Android

 • přepracování systému lokalizace – nyní je lokalizace přesnější
 • nový vzhled a funkčnost terminálu
 • přidána informační lišta s datumem a šipkami pro přesun na další den
 • vybrané datum uživatelem zůstává přednastavené po odchodu z aplikace, dokud ji neukončím
 • po založení záznamu do docházky se automaticky vygeneruje rozpis práce
 • úprava chování kalendáře – jedním klikem se vybírá datum – odstraněno tlačítko Vybrat
 • nová podoba a přepracování editace rozpisu práce
 • skrývání polí v nastavení viditelnosti - po vypnutí používání libovolného pole (včetně vlastních polí) a následné synchronizaci se nebudou vypnutá pole v nastavení zobrazovat
 • v Rozpisu práce a v docházce je šedým pruhem indikováno, zda je daný vybraný den státní svátek. Pokud den není státním svátkem, pruh se nezobrazuje
 • změněno přepínání agend – přidán Terminál jako samostatná záložka
 • v obrazovce kalendáře je nově tlačítko Dnes pro přesunutí na dnešní datum
 • změna zobrazování stavu vyhledání lokality
 • úpravy zobrazení denních absencí v docházce