Přeskočit na hlavní obsah

Pojmenované lokality

Základní informace

Tato záložka slouží k nastavení pojmenovaných lokalit, které jsou dále používány při zadávání Výkazu práce a Docházky. Správce zde může vyznačit lokalitu, která bude v záznamech výkazu práce a docházky pro snazší identifikaci, na místo adresy označována vybraným názvem. Pojmenované lokality lze zobrazit na mapě. K dispozici je též export záznamů s pojmenovanými lokalitami.

sledované lokality

Důsledky smazání pojmenované lokality

Smazání bude mít dopad na záznamy výkazu práce a docházky, u kterých byla tato pojmenovaná lokalita použita. Lokalita u takových záznamů nadále nebude označena názvem, vybraným pro pojmenovanou lokalitu, nýbrž adresou daného místa.

Alternativní možností s podobnou funkcí je ukončení platnosti pojmenované lokality.


Nová pojmenovaná lokalita a úpravy stávajících

Na tomto formuláři se vybírá, jak se bude lokalita, která se nachází na zvolených souřadnicích, nazývat. Pod tímto názvem se následně budou zobrazovat záznamy výkazu práce a docházky, které byly zapsány na dané lokalitě, nebo v rámci zvoleného rádiusu. Pro zjednodušené zadání souřadnic slouží mapa, na kterou stačí pro výběr lokality kliknout. Budoucí sledování lokality může být ukončeno.

nová sledovaná lokalita
Více informací k vytvoření pojmenované lokality
ČástPopis
NázevPojmenování, podle kterého bude možné identifikovat, o jakou lokalitu se jedná.
Je-li vytvořen záznam výkazu práce nebo docházky, u kterého je zaznamenána tato lokalita, bude se vybraný název v záznamu zobrazovat místo adresy.
PoznámkaZde správce může zapisovat podrobnější informace různého charakteru, o pojmenované lokalitě.
Zeměpisná délka a šířkaTyto souřadnice lze buď zapsat ručně, nebo budou automaticky vyplněny po kliknutí na konkrétní místo v mapě, která je níže ve formuláři.
Rádius[m]Zde se nastavuje, do jaké vzdálenosti od vybraného bodu bude ještě rozpoznáno, že se jedná o tuto pojmenovanou lokalitu.
AdresaSem bude automaticky vyplněna adresa lokality poté, co bude vyplněna zeměpisná délka a šířka.
Platnost ukončenaZaškrtnutím lze ukončit platnost pojmenované lokality. Je-li platnost ukončena, nové záznamy výkazu práce a docházky již nebudou lokalitu rozpoznávat pod uvedeným názvem. Staré záznamy zůstanou uloženy tak, jak byly, včetně názvu pojmenované lokality. Platnost lokality lze obnovit.
Alternativní možností s podobnou funkcí je tlačítko Smazat.

Zobrazení na mapě

Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí mapa s vyznačenými body. Na mapě jsou vyznačeny ty body, které odpovídají v tabulce označeným záznamům.

Při najetí myši na vybraný bod si lze přečíst název pojmenované lokality.

zobrazit na mapě

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky s Pojmenovanými lokalitami, vysvětlení součtového panelu a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.

Nastavení - Možnosti práce s pojmenovanými lokalitami jsou ovlivňovány volbami v sekci Pracovníci.

Propojení s ostatními zařízeními - Pojmenované lokality lze přidávat také v aplikaci pro mobilní telefon.