Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Základní informace

V této záložce lze nalézt a nastavit údaje, měnu a jazyk pro vyúčtování kreditu. Dále je zde k dispozici samotné vyúčtování, stav kreditu, či jeho dobíjení a také vystavené faktury.

Obecné

V obecném natavení jsou nastavovány základní údaje, tedy měna a jazyk vyúčtování a dále údaje, které jsou využívány na vystavených vyúčtováních, či fakturách za dobíjení kreditu.

Na této stránce

 Více informací k nastavení obecných údajů
Měna vyúčtování

Měna, ve které je veden celý účet. Ve zvolené měně je zobrazován zůstatek kreditu, generováno vyúčtování za využité služby, hrazen nákup kreditu, připisovány bonusy a vytvářeny daňové doklady za přijaté platby. Při změně měny pro vyúčtování je zůstatek kreditu převeden na novou měnu dle aktuálního kurzu.

Jazyk vyúčtování

Dle tohoto nastavení je zvolen jazyk pro komunikaci s uživateli, tedy i jazyk ve kterém jsou uživatelům zasílány všechny oficiální dokumenty.

Údaje pro vyúčtování kreditu

Zde se vyplňuje, jaké informace se zobrazí na vyúčtování, které se vygeneruje vždy na konci měsíce, na základě užitých služeb. Tytéž informace se zobrazí na faktuře, která se vygeneruje vždy po dobití kreditu.

E-mail pro zaslání vyúčtování

Na uvedený e-mail bude zasláno měsíční vyúčtování za užité služby a faktura po dobití kreditu.

 

Dobití kreditu

Na této kartě se zobrazuje aktuální stav kreditu. V případě mínusového stavu se zobrazuje také nápověda, jakou minimální částku je vhodné uhradit, aby se kredit dostal ze záporných hodnot. Dále se zde nalézají dva způsoby dobití kreditu. K dispozici jsou na tomto místě i obchodní podmínky.

 

 Více informací k dobíjení kreditu

Stav kreditu

V horní části této záložky se zobrazuje aktuální stav kreditu. Pro dlouhodobou funkčnost aplikace je třeba tento stav udržovat v nezáporných hodnotách.

K úhradě

V případě, že se stav kreditu v záporné hodnotě ocitne, objeví se v horní části taktéž minimální částka, kterou je třeba uhradit, aby stav kreditu byl opět v plusu.

Platba online

Platba je možná pomocí různých karet, elektronických peněženek, či přímých bankovních plateb.

Platba bankovním převodem

Po výběru této metody se zobrazí potřebné platební údaje.

 

Vyúčtování kreditu

Zde se zobrazují veškeré finanční pohyby na účtu. Po skončení kalendářního měsíce je vyhodnoceno, kolik pracovníků užívalo docházku, rozpis práce, či oboje. Dle platného ceníku je adekvátně snížen kredit a vystaveno vyúčtování. Vyúčtování je možné si stáhnout v přiložených dokumentech.

Po platbě za kredit je zde vidět přírůstek kreditu. V takovémto případě je zde k dispozici ke stažení faktura.

 

  • No labels