Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Základní informace

V této části se do aplikace nastavují různé pracovní doby. Tyto jsou dále přiřazovány pracovníkům jakožto pracovní úvazky. K dispozici je též export seznamu pracovních dob.

Omezení možnosti smazání pracovní doby

Pracovní doba nemůže být smazána, pokud je přiřazena některému z pracovníků v části Obecné - Úvazky pracovníků.

Před úplným smazáním pracovní doby je tedy nutné smazat všechny úvazky pracovníků, které jsou s touto pracovní dobou spojeny, nebo dané úvazky upravit na jinou pracovní dobu. Doporučujeme zvážit alternativní možnost, v podobě zaškrtávacího pole Platnost ukončena, v úpravách pracovní doby.

 

Na této stránce


 

 

Nová pracovní doba

V tomto formuláři se nastavuje název nové pracovní doby a její délka, uváděná v hodinách za jednotlivé dny v týdnu. Bude-li pracovní doba ukončena, nebude se nadále nabízet při budoucím přiřazování úvazků pracovníkům.

 

 Více informací k vytvoření pracovní doby
NázevVlastní pojmenování, díky kterému bude možné identifikovat, o jakou pracovní dobu se jedná.
DélkaUrčení, kolik hodin bude tato pracovní doba trvat ve zvoleném dni v týdnu.

Platnost ukončena

Po zaškrtnutí tohoto pole již nebude možné pracovní dobu přiřazovat pracovníkům, v rámci pracovního úvazku. Pro pracovníky, kterým již byla tato pracovní doba přiřazena platí, že jim zůstane přiřazena do doby, než to bude změněno v části Obecné - Úvazky pracovníků.

 


 

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky s pracovními dobami a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.

  • No labels