Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Základní informace

V této části se do aplikace nastavují státní svátky pro daný rok.  Ty jsou následně u všech pracovníků zohledňovány v podkladu pro výpočet mzdy v části Tiskové sestavy. Za takovéto dny aplikace automaticky počítá úvazek pracovníka jako splněný. K dispozici je též export seznamu svátků.

 

Na této stránce


 

 

Nový svátek

V tomto formuláři se vybírá datum, kdy svátek probíhá a pojmenování svátku.

 

 Více informací k vytvoření svátku
Datum

Zde se vybere, během kterého dne daný svátek probíhá.

Název

Pojmenování, díky kterému bude možné identifikovat, o jaký svátek se jedná.

 

Generování svátků

Aplikace nabízí dvě možnosti, jak vygenerovat standardní státní svátky.

Automatické generování

Svátky jsou generovány automaticky ve chvíli, kdy je do aplikace v daném roce vložen nový záznam některým z pracovníků.

Generátor svátků

Pro správce, kteří chtějí vygenerovat svátky ručně, bez nutnosti zadávat napřed záznam, je k dispozici tlačítko Generátor svátků. Po stisknutí tohoto tlačítka je třeba ve formuláři vybrat, pro jaký rok mají být svátky vygenerovány a potvrdit volbu tlačítkem „Vygenerovat svátky“.

Pokud již nějaké svátky byly vytvořeny, aplikace správce upozorní, že ty budou smazány a nahrazeny nově vygenerovanými, což může správce potvrdit, či celou akci zrušit.

 


 

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky se svátky a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.

  • No labels