Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Current »

Přehled nových funkcí a vylepšení ve verzi 7.6

Změny ve webovém Výkazu práce

 • Hlubší propojení Docházky a Rozpisu práce. Obě dosavadní hlavní agendy byly spojeny do nové agendy Výkaz práce, kde je možné využívat výhody obou agend současně, při zachování možnosti zobrazit docházku odděleně od vykázané práce.

 • Záznamy Výkazu práce jsou téměř totožné s dřívějším Rozpisem práce, ale mohou navíc obsahovat informaci o lokalitě pracovníka – ta může být dle zvoleného nastavení zadána přímo do záznamu Výkazu práce, nebo převzata ze souvisejících záznamů docházky.
 • Přidána funkce pro plánování práce.
 • Přidána možnost vytváření šablony záznamů (společné i osobní šablony).
 • Činnosti mohou být společné pro všechny pracovníky, nebo detailně nastaveny dle potřeby pro jednotlivce a skupiny.
 • Restrukturalizace některých částí aplikace v souvislosti s uvedenými změnami:
  • Pod agendou Výkaz práce naleznete listy: Výkaz práce, Docházka, Plán, Šablony, Záznamy ke schválení, Sledované lokality, Sazby, Vlastní pole, Činnosti.
  • Nová agenda Pracovníci (náhrada dřívějšího „obecné“) obsahuje listy: Pracovníci, Skupiny, Úvazky pracovníků, Pracovní doby.

 • Pracovník může dle nastavení používat aplikaci v jedné ze dvou variant, které ovlivní rozsah funkcí, jež bude mít k dispozici:
  • Plná varianta: pracovník bude používat všechny dostupné funkce aplikace.
  • Zjednodušená varianta: u pracovníka není třeba využívat funkce zakázky, vlastí pole a sazby (nebudou se mu tedy ani zobrazovat při zadávání záznamů).

 • Optimalizace rychlosti aplikace, obzvláště pak agendy Zakázky.
 • Vylepšení podkladů a souhrnných podkladů pro mzdy (mimo jiné přidána práce v noci a nastavitelnost pracovních dní).
 • Podklady pro mzdy a souhrnné podklady pro mzdy jsou nyní vytvářeny ze záznamů ve Výkazu práce.
 • Detailnější vyúčtování za využité služby, pro lepší přehled o stavu účtu a průběžných pohybech.

Změny ve Výkazu práce pro Android a iOS

 • Hlubší propojení Docházky a Rozpisu práce. Obě dosavadní hlavní agendy byly spojeny do nové agendy Výkaz práce, kde je možné využívat výhody obou agend současně.

 • Dvě možnosti zobrazení Výkazu práce:
  • S docházkou: Záznamy o změnách v lokalitě, kde se pracovník nachází, jsou ukládány jako záznamy docházky a zobrazeny snadno rozlišitelným způsobem okolo vykázané práce.
  • Bez docházky: Lokalita pracovníka je ukládána přímo do záznamů Výkazu práce.
 • Přidána funkce pro plánování práce.
 • Přidána možnost vytváření šablony záznamů (společné i osobní šablony).
 • Přidána možnost „znovu spustit“ záznam, tedy „nyní" spustit a předvyplnit záznam přesně dle jiného, již existujícího záznamu.
 • Terminál s tlačítky pro rychlý start činností je nyní k dispozici přímo v obrazovce se záznamy.
  • Tlačítky lze činnost nastartovat ve Výkazu práce, nebo současně ve Výkazu práce a docházce.
  • Až čtyři činnosti můžou být připnuty v minimalizovaném terminálu pro nejrychlejší použití.
  • Po rozvinutí terminálu lze kromě klasických činností zvolit předvyplnění a rychlý start dle šablony, historie a plánu.
  • V případě, že chce uživatel zakládat záznamy pouze manuálně, pomocí nového záznamu, je možné terminál zcela vypnout.
 • Nový, nebo editovaný záznam může být doplněn informacemi ze šablon, z historie, či z plánu.
 • Přidáno množství funkcí dostupných za použití gesta ruky (např. pohyb do leva na existujícím záznamu nabídne duplikaci záznamu, či přidání do šablon a podobně).

 • Přehled o odpracovaných hodinách je možné rozvinout a podívat se, na podrobnější informace.

Změny ve Výkazu práce pro PC

 • Hlubší propojení Docházky a Rozpisu práce. Obě dosavadní hlavní agendy byly spojeny do nové agendy Výkaz práce, kde je možné využívat výhody obou agend současně.

 • Dvě možnosti zobrazení Výkazu práce:
  • S docházkou: Záznamy o změnách v lokalitě, kde se pracovník nachází, jsou ukládány jako záznamy docházky a zobrazeny snadno rozlišitelným způsobem okolo vykázané práce.
  • Bez docházky: Lokalita pracovníka je ukládána přímo do záznamů Výkazu práce.
 • Přidána funkce pro plánování práce.
 • Přidána možnost vytváření šablony záznamů (společné i osobní šablony).
 • Přidána možnost „znovu spustit“ záznam, tedy „nyní" spustit a předvyplnit záznam přesně dle jiného, již existujícího záznamu.
 • Terminál s tlačítky pro rychlý start činností je nyní k dispozici přímo v obrazovce se záznamy.
  • Tlačítky lze činnost nastartovat ve Výkazu práce, nebo současně ve Výkazu práce a docházce.
  • Až čtyři činnosti můžou být připnuty v minimalizovaném terminálu pro nejrychlejší použití.
  • Po rozvinutí terminálu lze kromě klasických činností zvolit předvyplnění a rychlý start dle šablony, historie a plánu.
  • V případě, že chce uživatel zakládat záznamy pouze manuálně, pomocí nového záznamu, je možné terminál zcela vypnout.
 • Nový, nebo editovaný záznam může být doplněn informacemi ze šablon, z historie, či z plánu.
 • Záznamy lze nyní duplikovat i mezi jednotlivými pracovníky.
 • K uloženým záznamům přidány ikony pro rychlé akce (např. ukončit běžící záznam).
 • Přidáno množství funkcí dostupných pod pravým tlačítkem (např. duplikace záznamu, či přidání do šablon).
 • Přehled o odpracovaných hodinách je možné rozvinout a podívat se, na podrobnější informace.

Změny v pevném docházkovém terminálu Výkazu práce

 • Hlubší propojení Docházky a Rozpisu práce. Stisknutí jednotlivých činností nyní vytváří záznamy prioritně v nové hlavní agendě Výkaz práce. Současně jsou však stále vytvářeny i záznamy v docházce.
  • Alternativně lze terminál nastavit tak, aby vytvářel záznamy pouze v docházce.
 • Přehlednější označení a rozdělení jednotlivých druhů činností.

Změny v systému vyúčtování

 • Měsíční vyúčtování za využití aplikace již není rozděleno dle využitých agend. Nově lze Výkaz práce využívat ve dvou cenových variantách dle rozsahu využitých funkcí:
  • Zjednodušená varianta (40 Kč za pracovníka): Vykazování práce, Evidence docházky s lokalizací, Plánování práce, Automatická kniha jízd, Evidence výdajů, Podklady k fakturaci, Uživatelská podpora, Aplikační programové rozhraní, Aplikace pro Web, PC, Android, iOS, Terminál.
  • Plná varianta (80 Kč za pracovníka): Obsahuje vše co zjednodušená varianta a navíc Sazby pracovníků a vozidel, Nastavitelná vlastní pole, Vykazování na konkrétní zakázky.


Více o fungování aplikace (včetně začleněných novinek) se dočtete v příslušných částech dokumentace Výkazu práce.

Na této stránce

 • No labels