Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Základní informace

Tato záložka slouží k vytváření skupin pracovníků. Následné využití skupin spočívá v možnosti přiřadit zvýšená oprávnění celé skupině pracovníků najednou. Skupina pracovníků může mít oprávnění přístupu k vybranému pracovníkovi, vozidlu, či zakázce. Dále je možné skupinu vybrat ve výběru pracovníků nad tabulkou se záznamy a zobrazit tak záznamy všech pracovníků v této skupině. K dispozici je též export seznamu skupin.

Chování aplikace při mazání skupiny

Smazáním skupiny budou současně odstraněna všechna zvýšená oprávnění, která byla skupině přiřazena, tj. oprávnění přístupu k vybranému pracovníkovi, vozidlu, či zakázce.

 


Panel
titleNa této stránce

Table of Contents
printablefalse 

 

Nová skupina

Image Removed

Image AddedPro založení nové skupiny je třeba zvolit název skupiny a , vybrat, kteří pracovníci mají být ve skupině zahrnuti a  rozhodnout se, jestli má být skupina viditelná ve výběru pracovníků nad tabulkou se záznamy.

 Expand
titleVíce informací k vytváření nové skupiny


NázevSpecifické pojmenování, dle kterého lze jednoznačně identifikovat, o jakou skupinu se jedná.
Používat skupinu pro filtrování pracovníků nad seznamyKdyž je tato volba zaškrtnuta, skupina se zobrazuje ve výběru pracovníků nad tabulkou se záznamy v agendách Docházka, Rozpis práce a Výdaje. Je-li ve filtru pracovníků skupina vybrána, jsou zobrazeny záznamy všech pracovníků, kteří do skupiny patří.
Přidat

Stiskem tohoto tlačítka je možné zvolit pracovníky, kteří mají být členy dané skupiny. Součástí skupiny může být také jiná, existující skupina. 


 

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky se skupinami a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.