Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

 

 Přístup z internetového prohlížeče

Výkaz práce pro web je nepostradatelný především svou možností, provádět zde veškerá potřebná nastavení účtu, společně pro všechna dostupná zařízení, tak aby pro Vás aplikace pracovala dle vašich představ.