Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

V nastavení se řeší vše ohledně účtu a také, jaké části aplikace chce správce užívat a jakým způsobem.

 

Nastavení přináší:

  • Zapnutí a zobrazování pouze těch agend, které chce správce používat.

  • Nastavení, co bude moci pracovník vyplňovat a co budou při vyplňování povinné údaje.

  • Přehled o stavu kreditu, jeho dobíjení a možnost stáhnout si s tím související dokumenty.

  • Změna hesla a nastavení dalších osobních voleb.