Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pevný Pro identifikaci pevný docházkový terminál podporuje pro idetifikaci různé typy čteček RFID, NFC, magnetických karet a otisků prstů. V následujím textu Níže se dozvíte o podporovaných zařízeních a prácí práci s nimi.

Čtečky emulující klávesnici

Čtečky emulující klávesnici vrací načtená data pomocí zadání načteného kódu skrze klávesnici, které emulují klávesnici, zapisují načtený kód, jako by byl zadán přímo pomocí klávesnice. Pevný terminál Výkazu práce umožňuje připojení jakékoliv čtečky umožnující umožňující tento režim vstupu. Pro jejich podporu je nutné pouze nutné zapnout tento typ vstupu v nastavení terminálu.

...

Mezi testované čtečky patří následující produkty:

MSR213U - Čtečka magnetických karet (https://uicpayworld.com/products/countertop/msr213u/)

...

Mezi podporované čtečky patří veškeré čtečky podporující Windows Proximity API. 

Mezi testované čtěcky čtečky patří následující produkty:

ACR1220U - https://www.acs.com.hk/en/products/3/acr122u-usb-nfc-reader/

...

Mezi podporované čtečky patří nálsedující následující zařízení:

Digital Persona 4500 - https://www.hidglobal.com/products/readers/single-finger-readers/4500-fingerprint-reader

...

Čtečky otisků prstů vyžadují běhové prostředí U.ARE.U (Runtime) od firmy HID Global / Digital Persona. Toto běhové prostředí je do systému v případě jeho neexistence nainstalováno automaticky po připojení podporované čtěckyčtečky.