Přeskočit na hlavní obsah

Verze 6.9

Přehled nových funkcí a vylepšení ve verzi 6.9

Změny ve webovém Výkazu práce

  • Vytvořili jsme pro Vás nové možnosti tvorby sazeb. Nově si můžete zvolit druh sazby. Můžete se rozhodnout mezi nákladovou a fakturační sazbou. Následně můžete přiřadit ke zvolenému druhu sazby konkrétního pracovníka, zakázku nebo činnost. Pokud chcete omezit sazbu pro konkrétní období, tak stačí vyplnit data do polí Platnost od a Platnost do.
  • Do nastavení jednotlivých agend přibyla nová sekce nastavení sazeb. Lze si nastavit vlastní prioritu zobrazení sazby, která bude upřednostněna v editačních formulářích při zakládání nových záznamů. Rozpis práce nově nabízí šest alternativ upřednostnění sazby. Volíte si prioritu zobrazení sazby dle Pracovníka, Zakázky a Činnosti. Kniha jízd a Výkaz strojů nabízí prioritu mezi Vozidlem / Strojem a Zakázkou.
  • Nové tlačítko „Aktualizovat sazby“ Vám usnadní práci s aktualizací sazeb starších záznamů. Tlačítko se nachází v sazbách každé agendy a slouží pouze pro danou agendu, pro kterou je určeno. Když změníte sazbu, která je použita u dřívějších záznamů, tak stačí tuto sazbu vybrat a kliknout na tlačítko „Aktualizovat sazby“. Aplikace se Vás následně dotáže, zdali chcete vybrané sazby aktualizovat. Pokud zvolíte odpověď „Ano“, tak aplikace zaktualizuje sazbu všech záznamů, ve kterých již byla daná sazba použita.
  • Pro lepší přehlednost se nově zobrazuje kontakt u každé zakázky v tiskových sestavách Zakázek. Kontakt se zobrazí pouze, je-li k dané zakázce přiřazen.