Zákazníci

Základní informace

V tomto formuláři se ukládají kontakty na osoby, či firmy, které jsou dále používány v aplikaci. K zákazníkům jsou přiřazovány Zakázky. U tvořeného podkladu k fakturaci lze zvolit, že faktura bude vystavena tomuto zákazníkovi. K dispozici je možnost exportu zákazníků.

Omezení možnosti mazání zákazníků

Zákazník nemůže být smazán, pokud existují s ním spojené Zakázky. Před úplným smazáním zákazníka je tak nutné zmíněné odstranit.

 

Na této stránce


 

 

Nový zákazník

Při vytváření nového zákazníka je třeba uvést název, podle kterého bude následně zákazník, společně s uvedenou zkratkou, rozpoznáván. Dále se pro lepší identifikaci, či osobní potřebu do tohoto formuláře dají zaznamenat údaje o adrese, telefonu, emailu a webových stránkách zákazníka. Zajímavou funkci zde má IČO, umožňující do aplikace vložit informace, které jsou uloženy v registru ekonomických subjektů. Více informací o zákazníkovi je možné vyplnit do popisu a poznámky.

 

  Více informací k vytváření nového zákazníka

Název

Specifické pojmenování, dle kterého lze jednoznačně identifikovat, o jakého zákazníka se jedná.

Zkratka                        

Kratší označení zákazníka, pro jeho rychlejší identifikaci, či snazší filtrování záznamů.

Adresa Adresa, na které se zákazník nachází.
IČO Prostor pro identifikační číslo osoby, či organizace. Po uvedení údaje a kliknutí na ikonu vedle tohoto pole aplikace vyplní ostatní dostupné údaje, na základě údajů uvedených v oficiálním registru ekonomických subjektů.
DIČ

Prostor pro daňové identifikační číslo.

Další kontaktní údaje V tomto místě je možno si uložit další informace o zákazníkovi: telefon, e-mail a adresu webových stránek.
Popis Prostor pro zapsání krátké dodatečné informace o zákazníkovi
Poznámka Prostor pro doplnění libovolného množství doplňkových informací o zákazníkovi.

 


 

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky se zákazníky a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.