Výdaje


Díky agendě Výdaje je možné zaznamenávat jakékoli náklady a výnosy které nespadají pod agendy Rozpis práce a Kniha jízd.


Použití Výdajů přináší:


  • Doplnění informací o finančních pohybech umožňující ucelený přehled.

  • Přiřazení plateb ke konkrétním zakázkám, ve spojení s agendou Zakázky.

  • Pohodlnou tvorbu podkladů pro přefakturaci nákladů ve spolupráci s agendou Fakturace.Přejít k informacím o formuláři: Výdaje.