Sazby

Základní informace

Tato záložka slouží k nastavení nákladových a fakturačních sazeb za odvedenou práci. Určené sazby jsou tak přednastaveny u záznamů v rozpisu práce. Se záznamy, které mají určené sazby se dá dále pracovat v agendách Zakázky a Fakturace . K dispozici je možnost exportu sazeb.

Na této stránce


 

 

Nová sazba

Na tomto formuláři se vybírá, jaké nákladové a fakturační sazby budou přednastaveny při zapisování záznamů v rozpisu práce a v jakém časovém období tyto sazby budou platné. Je možné si zvolit za jakých podmínek je sazba využita. Sazby jdou natavit velice variabilně od možnosti využít jednu sazbu ve všech případech, až po sazbu využitou pouze konkrétním pracovníkem, vykonávajícím vybranou činnost na specifické části zakázky. Může být nastaveno mnoho různých kombinací současně – Výkaz práce vždy vybere sazbu podle priorit zvolených v nastavení agendy Rozpis práce.

 

Druh sazby

Nákladová sazba - Určení, jakou hodinovou sazbou je pracovník odměňován za vykonanou práci.

Fakturační sazba - Určení, jaká hodinová sazba je za tohoto pracovníka fakturována zákazníkovi, za hodinu práce na jeho zakázce.
Pracovník                        

Pracovník, k jehož činnosti se bude vztahovat zvolená sazba. Přidávat pracovníky, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Obecné - Pracovníci.

Činnost

Činnost, která musí být vykonána, aby pro záznam v rozpisu práce byla použita zvolená sazba. Přidávat činnosti, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Obecná - Činnosti.

Zakázka

Zakázka, na níž musí být pracováno, aby pro záznam v rozpisu práce byla použita zvolená sazba. Přidávat zakázky, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky.

Členění zakázky

Část zakázky, na níž musí být pracováno, aby pro záznam v rozpisu práce byla použita zvolená sazba. Přidávat části zakázek, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky - Členění zakázek.

SazbaHodinová sazba za práci, vykonanou za podmínek zvolených v polích pracovník, činnost, zakázka, členění zakázky a platnost od – do.

Platnost od, do

Časové období, během kterého je sazba platná a bude se automaticky vyplňovat do nových záznamů rozpisu práce.

 

Přepočítat sazby

Toto tlačítko přidá zvolené sazby do záznamů, které byly vytvořeny před nastavením sazeb. Využitelné také pro případ, kdy byl záznam vytvořen s určitou sazbou a ta byla následně v nastavení sazeb změněna.

Je-li záznam vytvořen až po nastavení sazby, tlačítko není třeba využívat a sazba je použita automaticky. 

 

Pracovní prostředí - Informace k ovládání  tabulky se sazbami a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.

Nastavení - Možnosti práce v rozpisu práce jsou ovlivňovány volbami v sekci Obecné.