Úvazky pracovníků

Základní informace

V této části se do aplikace nastavuje, jaký pracovní úvazek mají pracovníci smluvně domluvený se zaměstnavatelem. Na základě uvedeného počtu hodin, které má pracovník denně odpracovat, je také v aplikacích zobrazováno, kolik času ještě zbývá odpracovat za daný den a měsíc. Tyto informace se zobrazují v Aplikaci na webu, na pracovní ploše, v Sestavách  a v agendách Docházka a Rozpis práce. Taktéž je můžete nalézt ve Výkazu práce pro PC , pro mobilní zařízení a v docházkovém terminálu. K dispozici je též export seznamu pracovních úvazků.

Důsledky smazání úvazku pracovníka

Tato akce ovlivní tiskové sestavy, pro které byly mazané úvazky použity. Nadále již nebude možné v nich porovnat poměr reálně odpracovaných hodin a hodin, které pracovník odpracovat měl. Jako alternativa ke smazání úvazku pracovníka slouží možnost „Platnost ukončena“ v Obecné - Pracovníci. Po ukončení platnosti pracovníka, se i platnost jeho pracovního úvazku automaticky převede na ukončenou.

 

Na této stránce


 

 

Nový úvazek pracovníka

V tomto formuláři se vybírá, kterému pracovníkovi bude přiřazena jaká pracovní doba a taktéž datum, od kdy tento pracovní úvazek vejde v platnost.

 

Pracovník

V tomto poli se vybírá ze seznamu pracovník, pro kterého je pracovní úvazek nastavován. Pokud ještě není založen pracovník, kterému má být přiřazen pracovní úvazek, lze toto napravit v části Obecné - Pracovníci.

Pracovní doba

V tomto poli se vybírá pracovní doba, která má být pracovníkovi přiřazena.

Pokud ještě není založena pracovní doba, která má být přiřazena pracovníkovi, lze toto napravit v části Obecné - Pracovní doba.

Platnost od

Datum od kdy je pro pracovníka tento pracovní úvazek platný.  V průběhu času je možné pro jednoho pracovníka zadat postupně různé úvazky. Vejde-li časově v platnost nový úvazek, ten starší své platnosti pozbývá.

 


 

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky s úvazky pracovníků a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.