Účet

Základní informace

V této záložce lze nalézt a nastavit základní informace k uživatelskému účtu, provést regionální nastavení, či případně účet zrušit.

Základní údaje

V základních údajích je možno podívat se na název účtu a zadat kontaktní osobu pro komunikaci s týmem Výkazu práce. Také se zde dají nastavit údaje, které mohou být využity na dokladech vytvořených pomocí Výkazu práce. V pravé části se nalézá možnost nastavit si vlastní logo.

Na této stránce

Název účtu

Název účtu si majitel vybírá při zakládání účtu. Toto označení je neměnné.

Kontaktní osoba

Osoba oprávněná jednat ohledně správy účtu se společností Systemart, s.r.o., která aplikaci vyvíjí. Na uvedené kontaktní údaje jsou také zasílány všechny důležité informace.

Fakturační údajeUvedené údaje budou zobrazovány na dokladech, které oprávněný uživatel (vystavitel) v aplikaci vytvoří, a to včetně kontaktních informací na vystavitele.

Logo

Pomocí tlačítka „Načíst logo…“ lze přidat obrázek, který se bude zobrazovat při přihlašování do účtu a na tiskových sestavách. Tlačítko „Smazat logo“ lze použít pro jeho odstranění.

 

Regionální nastavení

Zde se provádí určení legislativy, dle zvolené země, výběr formátu dat a časů dle zvolené země a jazyka, nastavení formát času a taktéž volba časového pásma, ve kterém se uživatelé účtu nachází.


Legislativa

Podle legislativy jsou do aplikace generovány svátky, ze zvolené země. Pokud je nastavena neutrální legislativa, svátky generovány nejsou a v případě potřeby se přidávají ručně.

Formáty

Toto nastavení v aplikaci ovlivňuje způsob zobrazení dat a časů dle standardů zvolené země a jazyka. Zvolený formát bude použit pro všechny uživatele účtu, kteří budou mít ve svém osobním nastavení, zvolen formát „výchozí“.

Formát hodin

Jedná se o výběr ze dvou variant zobrazení času v aplikaci:

24: Čas bude zobrazován v rozmezí 0:00 – 23:59

12: Čas bude zobrazován v rozmezích 12:00 a.m. - 11:59 a.m. a 12:00 p.m. - 11:59 p.m.

Zvolený formát bude použit pro všechny uživatele účtu, kteří budou mít ve svém osobním nastavení, zvolen formát hodin „výchozí“.

Časová zóna

Výběr časové zóny, ve které mají být záznamy vyhodnocovány.


Zrušení účtu

Provedením této akce bude nenávratně odstraněn celý účet, včetně veškerých doposud uložených informací. Zrušení účtu je třeba potvrdit opětovným zadáním přihlašovacího hesla správce systému.