Přístupové klíče

Základní informace

Přístupové klíče slouží k propojení uživatelského účtu Výkazu práce s dalšími zařízeními.

Na této stránce
Nový přístupový klíč

Pro propojení uživatelského účtu se zařízením stačí vybrat typ zařízení a propojení uložit. Tím bude automaticky vygenerován přístupový klíč. Ten je třeba pro dokončení propojení zadat do vybraného zařízení.