Osobní nastavení

Základní informace

V této části si může každý pracovník nastavit pro svůj profil přístupové heslo, zobrazení seznamů, exportovaná pdf a automatickou pomoc se zadáváním lokalit.

Změna hesla

V této části si pracovník může vyměnit staré heslo, za nově zvolené.

Na této stránce

  Více informací k nastavení nového hesla
Staré heslo Heslo které pracovník aktuálně používá pro přihlášení.
Nové heslo Heslo, které chce pracovník pro přihlášení nově používat. Podmínkou je, že heslo bude obsahovat alespoň šest znaků.
Ověření hesla Opětovné zadání nového hesla. Slouží pro kontrolu správnosti zadání.

 

Osobní nastavení

V osobním nastavení se určuje jazyk aplikace, preferované formáty zobrazení dat a časů, kolik záznamů se bude v seznamech zobrazovat, jestli při exportu bude automaticky přizpůsobena šířka sloupců velikosti stránky, a jestli bude v jednotlivých sloupcích zalamován text. Dále se zde provádí volba, kolik dní si aplikace bude pamatovat, že pracovník zadával záznam z některé lokality. Podle toho lokalitu případně nabídne při zadávání nového záznamu.

 

  Více informací k Osobnímu nastavení
Jazyk

Nabízí možnost změnit jazyk zobrazení celé webové aplikace. Jsou podporovány jazyky Čeština, Slovenština a Angličtina. Jazyk si lze vybrat již při registraci nového účtu / pracovníka.

Formáty

Toto nastavení v aplikaci ovlivňuje způsob zobrazení dat a časů dle standardů zvolené země a jazyka. Při zvoleném formátu „výchozí“ bude použit formát vybraný správcem, v nastavení účtu.

Formát hodin

Jedná se o výběr ze dvou variant zobrazení času v aplikaci:

24: Čas bude zobrazován v rozmezí 0:00 – 23:59

12: Čas bude zobrazován v rozmezích 12:00 a.m. - 11:59 a.m. a 12:00 p.m. - 11:59 p.m.

Při zvoleném formátu hodin „výchozí“ bude použit formát hodin vybraný správcem, v nastavení účtu.

Počet zobrazených záznamů v seznamech

Zde je možné určit, kolik záznamů se bude zobrazovat na jedné stránce. Pokud bude v seznamu více záznamů, než je uvedený počet, další záznamy budou zobrazeny na další stránce, na kterou je možné se přesunout.

Automaticky přizpůsobit šířku sloupců velikosti stránky

Je-li zaškrtnuto, šířka sloupců, kterou má uživatel zobrazenu a tedy i vybránu pro export do pdf, bude přizpůsobena tak, aby se všechny sloupce vešly na jednu stránku.

Není-li zaškrtnuto, šířka sloupců se měnit nebude. Pokud je vybráno více sloupců, než kolik se vejde na stránku, některé sloupce budou přesunuty na stránku další.

Zalamovat text

Je-li zaškrtnuto, budou texty, které jsou při exportu do pdf pro velikost svého sloupce příliš dlouhé, zalomeny a budou pokračovat na dalším řádku.

Není-li zaškrtnuto, budou takovéto texty ve sloupci nedokončené. Část textu tak nebude vůbec zobrazena.

Nabízet k výběru navštívené lokality

Díky této funkci, aplikace při ručním zadávání docházky sama nabídne lokality, na kterých se pracovník v posledních dnech vyskytoval. Lze si nastavit, kolik dní si aplikace bude pamatovat, že pracovník lokalitu již navštívil. To lze nastavit zvlášť pro lokality, které jsou sledované a pro lokality které sledované nejsou.