Vozidla

Základní informace

Tato záložka slouží k přidávání, nových vozidel a jejich nastavení pro používání v Knize jízd. K dispozici je též export seznamu vozidel.

 

Omezení možnosti smazání vozidla

Vozidlo nemůže být smazáno, pokud existují s ním spojené záznamy v Knize jízd.

Taktéž vozidlo nelze odstranit z účtu, pokud má nastavenou nákladovou, či fakturační sazbu.

Před úplným smazáním vozidla je tak nutné vše zmíněné odstranit. Doporučujeme zvážit alternativní možnosti, v podobě ukončené platnosti, v úpravách nastavení vozidla.

 

Na této stránce


 

 

Nové vozidlo

Na tomto formuláři se provádí nastavení vozidla, které je rozdělené do částí: základní údaje a oprávnění.

Základní údaje

Do tohoto formuláře se udává, o jaké vozidlo se jedná (včetně SPZ) a jaká pro něj v aplikaci bude použita zkratka. Dále se zde uvádí počáteční stav tachometru a nastavuje, jakým způsobem budou nové záznamy jízd zaznamenávány. V případě potřeby se v tomto prostoru dá také ukončit platnost vozidla pro tuto aplikaci.

 

Název

Specifické pojmenování, dle kterého lze jednoznačně identifikovat, o jaké vozidlo se jedná.
KódKratší označení vozidla, pro jeho rychlejší identifikaci, či snazší filtrování záznamů.
SPZStátní poznávací značka vozidla.
Počáteční stav tachometru

Určení, kolik kilometrů má již vozidlo najeto před prvním záznamem v Knize jízd.

Zadávat stav tachometru ručně

Je-li zvolena varianta ručního zadávání, pracovník má při zapisování nové jízdy možnost, zadávat Počáteční stav km a Koncový stav km dle svého uvážení. Počáteční stav km se předvyplní automaticky podle posledního záznamu. Koncový stav km se doplní automaticky, je-li zadán počáteční stav km a vzdálenost.

Počítat stav tachometru automaticky

Když je zvolena varianta automatického výpočtu stavu tachometru, pracovník při tvorbě záznamu zadá počet ujetých km a aplikace automaticky určí počáteční a koncový stav tachometru. Pracovník nemá možnost tyto hodnoty přímo měnit. Je-li vybráno automatické počítání, aplikace automaticky zvolí k zaškrtnutí také pole „Povinné zadání stavu tachometru“.

Povinné zadání stavu tachometru

Pokud je toto pole zaškrtnuto, aplikace nedovolí pracovníkovi vytvořit záznam v Knize jízd, dokud nebude stav tachometru vyplněn.

Kontrola návaznosti stavu tachometru

Pokud je zaškrtnuto, aplikace nedovolí pracovníkovi vytvořit záznam, pokud počáteční stav tachometru v novém záznamu nenavazuje na koncový stav km předchozího záznamu. Existují-li již záznamy jízd, které návaznost tachometru nedodržují, nebude možné tuto volbu zapnout, dokud pracovník neopraví záznamy tak, aby navazovaly.

Jednotka tachometruTímto nastavením je možné si zvolit, jestli stav tachometru a ujeté vzdálenosti budou počítány v kilometrech, nebo v mílích.
Povinné zadání času jízdy

Pokud je toto pole zaškrtnuto, aplikace nedovolí pracovníkovi vytvořit záznam v Knize jízd, dokud nebude čas jízdy vyplněn.

Platnost ukončena

Zaškrtnutím lze ukončit platnost vozidla. Je-li platnost ukončena, nové záznamy Knihy jízd již nebudou vozidlo nabízet k výběru. Staré záznamy zůstanou uloženy tak, jak byly, včetně toho, že jízdy byly absolvovány tímto vozidlem. Platnost vozidla lze obnovit.

Alternativní možností s podobnou funkcí je tlačítko Smazat.

 

Oprávnění

Vozidlo může být nastaveno dvěma způsoby. Buď své záznamy jízd mohou zapisovat i zobrazovat všichni pracovníci bez rozdílu, nebo je možné vše nastavit individuálně pro různé pracovníky.


Omezit přístup k vozidlu pomocí oprávnění

Nezaškrtnuto: všichni pracovníci mohou zaznamenávat i zobrazovat jízdy s tímto vozidlem.

Zaškrtnuto: zobrazování jízd vozidel i jejich zaznamenávání se řídí přidělenými oprávněními – viz tlačítko „Přidat“.

Přidat

Stiskem tohoto tlačítka je možné zvolit pracovníky, kteří mají mít oprávnění k vozidlu. Jakmile jsou pracovníci přidáni, je třeba zvolit rozsah oprávnění.

Vidět: Pracovník může nahlížet na veškeré jízdy vozidla.

Měnit: Zahrnuje oprávnění „vidět“ a přidává možnost zaznamenávat své jízdy s tímto vozidlem. 

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky s vozidly a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.