Sazby vozidel

Základní informace

Tato záložka slouží k nastavení nákladových a fakturačních sazeb za jízdy vozidel. Určené sazby jsou tak přednastaveny u záznamů v Knize jízd. Se záznamy, které mají určené sazby se dá dále pracovat v agendách Zakázky a Fakturace . K dispozici je možnost exportu sazeb.

 

Na této stránce


 

 

Nová sazba

Na tomto formuláři se vybírá, jaké nákladové a fakturační sazby budou přednastaveny při zapisování záznamů v knize jízd a v jakém časovém období tyto sazby budou platné. Je možné si zvolit za jakých podmínek je sazba využita. Sazby jdou natavit velice variabilně od možnosti využít jednu sazbu ve všech případech, až po sazbu využitou pouze konkrétním vozidlem, vykonávajícím cestu kvůli specifické části zakázky. Může být nastaveno mnoho různých kombinací současně – Výkaz práce vždy vybere sazbu podle priorit zvolených v nastavení agendy Kniha jízd.

 

Druh sazby

Nákladová sazba - Určení, jaké náklady znamená absolvovaná jízda.

Fakturační sazba - Určení, jaká sazba je fakturována zákazníkovi, za jízdu absolvovanou kvůli jeho zakázce.

Použití sazby

Účtovaný čas – Nastavená sazba bude počítána za hodinu strávenou cestou.

Prostoj - Nastavená sazba bude počítána za hodinu strávenou prostojem.

Ujetá vzdálenost - Nastavená sazba bude počítána za ujetý kilometr.

Vozidlo

Vozidlo, k jehož cestám se bude vztahovat zvolená sazba. Přidávat vozidla, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Kniha jízd - vozidla.

Zakázka              

Zakázka, kvůli které musí být cesta vykonána, aby pro záznam v knize jízd byla použita zvolená sazba. Přidávat zakázky, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky.

Členění zakázky

Část zakázky, kvůli které musí být cesta vykonána, aby pro záznam v knize jízd byla použita zvolená sazba. Přidávat části zakázek, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky - Členění zakázek.

SazbaZvolená sazba za jízdy, vykonané za podmínek zvolených v polích vozidlo, zakázka, členění zakázky a platnost od – do.
Platnost od, do

Časové období, během kterého je sazba platná a bude se automaticky vyplňovat do nových záznamů knihy jízd.

 

Přepočítat sazby

Toto tlačítko přidá zvolené sazby do záznamů, které byly vytvořeny před nastavením sazeb. Využitelné také pro případ, kdy byl záznam vytvořen s určitou sazbou a ta byla následně v nastavení sazeb změněna.

Je-li záznam vytvořen až po nastavení sazby, tlačítko není třeba využívat a sazba je použita automaticky. 

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky se sazbami a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.