Důvody jízd

Základní informace

Tento formulář slouží k vytváření důvodů, z jakých vozidlo mohlo cestu absolvovat. Důvody jízd jsou následně využívány při zapisování záznamů do Knihy jízd.  K dispozici je též export seznamu důvodů jízd.

 

Omezení možnosti smazání důvodu jízdy

Důvod jízdy nemůže být smazán, pokud existují s ním spojené záznamy v Knize jízd.

Před úplným smazáním důvodu jízdy je nutné všechny takové záznamy odstranit, nebo v nich důvod jízdy změnit. Doporučujeme zvážit alternativní možnosti, v podobě ukončené platnosti, v úpravách důvodu jízdy.

 

Na této stránce


 

 

Nový důvod jízdy

Ve formuláři Důvod jízdy se určuje, o jaký důvod se jedná, což se dá ještě blíže definovat zapsáním poznámky. V případě potřeby se v tomto prostoru dá také ukončit platnost důvodu jízdy pro tuto aplikaci.

 

Název

Specifické pojmenování, dle kterého lze jednoznačně identifikovat o jaký důvod jízdy se jedná.
Poznámka

Prostor pro další informace o tomto důvodu jízdy.

Platnost ukončena

Zaškrtnutím lze ukončit platnost důvodu jízdy. Je-li platnost ukončena, nové záznamy Knihy jízd již nebudou tento důvod jízdy nabízet k výběru. Staré záznamy zůstanou uloženy tak, jak byly, včetně toho, že jízdy byly absolvovány z tohoto důvodu. Platnost důvodu jízdy lze obnovit.

Alternativní možností s podobnou funkcí je tlačítko Smazat.

 


 

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky s důvody jízd a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.