Kniha jízd

 

V Knize jízd můžou pracovníci zaznamenávat, jaké jízdy byly vykonány se služebními vozidly. Také lze uvést, kvůli které zakázce byla cesta vozidlem absolvována.

 

Zaznamenávání Knihy jízd přináší:

 

  • Vedení elektronické knihy jízd, s možností tisku, nebo exportu potřebných informací.

  • Rychlý přehled a vyhodnocování vytíženosti vozidel, pomocí souhrnných tabulek a grafů.

  • Vyhodnocování nákladovosti a výnosnosti cest vozidel, ve spojení s agendou Zakázky.

  • Pohodlná tvorba podkladů pro fakturaci cest zákazníkovi, ve spolupráci s agendou Fakturace.

 


Přejít k informacím o formuláři: Kniha jízd, Vozidla, Důvody jízd, Prostoje, Sazby.