Podklady k fakturaci

Základní informace

Tento formulář slouží k práci s podklady k fakturaci. Nové podklady k fakturaci se dají vytvářet zde, nebo v části Vybrat k fakturaci, kde se dají k Podkladům přiřazovat i konkrétní položky. Zde zobrazené podklady k fakturaci lze označovat jako vyfakturované, zobrazovat jejich položky, nebo je exportovat.

 

Na této stránce


 

 

Nový podklad k fakturaci

Při vytváření podkladu k faktuře je třeba zadat, k jakému datu podklad k faktuře vznikl, jaké je evidenční číslo podkladu, jaká částka je fakturována a také popsat o jaký podklad se jedná. Dále lze uvést zákazníka, zakázku a část zakázky, ke kterým se podklad vztahuje. V poslední části lze uvést, jestli již částka byla zákazníkovi vyfakturována a případně na jakém čísle faktury. K vytvořenému podkladu lze přiřazovat položky.

 

Datum

Výběr data, ke kterému podklad k faktuře vznikl.

Evidenční číslo podkladu

Číslo, kterým se podklad k faktuře dá jednoznačně identifikovat. V aplikaci nemohou existovat dva podklady k faktuře se stejným evidenčním číslem. Při tvorbě nového podkladu aplikace automaticky nabídne číslo, které následuje za podkladem s aktuálně nejvyšším číslem.

Zákazník

Jméno zákazníka, kterému bude částka fakturována. Přidávat zákazníky, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky - Zákazníci.

Podpis

Zde je možné o podkladu k fakturaci zapisovat podrobnější informace různého charakteru. Například pro upřesnění, za co a komu byla faktura vystavena.

Fakturovaná částka

Částka, která má být vyfakturována zákazníkovi. Při přidávání položek k tomuto podkladu k fakturaci, je vhodné v tabulce s podklady porovnat sloupce „Předpokládaná částka k fakturaci“ a „Fakturovaná částka“ a na základě tohoto porovnání uvážit úpravu fakturované částky.

Zakázka

Výběr zakázky, ke které bude podklad k fakturaci vytvářen a za kterou bude faktura vystavena. Přidávat zakázky, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky.

Členění zakázkyVýběr části zakázky, ke které bude podklad k fakturaci vytvářen a za kterou bude faktura vystavena. Přidávat rozčlenění zakázek, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky - Členění zakázky.
Vyfakturováno

U podkladu k faktuře si lze poznačit, že faktura již byla vystavena a tuto informaci případně doplnit o číslo vystavené faktury.

 

Označit jako vyfakturovaný

Rychlá volba jak si k vybraným podkladům poznačit, že faktura již byla vystavena. Alternativní možností je úprava podkladu k fakturaci, kde lze krom tohoto označení do podkladu také uvést číslo vystavené faktury.

 

Zobrazit položky podkladu

Přesune se na formulář Položky podkladů k fakturaci a zobrazí tak, jaké položky vybraný podklad obsahuje.

 


 

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky s podklady k fakturaci a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.

Nastavení - Možnosti práce se Zakázkami jsou ovlivňovány volbami v sekci Nastavení.