Archiv záznamů

Základní informace

Na tomto formuláři jsou zobrazovány všechny záznamy z Rozpisu práce, Knihy jízd a Výdajů za vybrané období. Formulář archiv záznamů je primárně určen pro dodatečnou práci se staršími záznamy. Pro prvotní roztřídění záznamů na ty, jež mají být přiřazeny k podkladům k fakturaci a na ty, jež nemají být fakturovány, slouží formulář Vybrat k fakturaci. K dispozici je možnost exportu archivovaných záznamů.

 

Na této stránce


 

 

Přiřadit k podkladu

Chceme-li k vytvořenému podkladu přiřadit záznam, jakožto novou položku, slouží nám k tomu tato funkce. Ve formuláři je třeba vybrat, ke kterému podkladu mají být položky přiřazeny. Přiřazené záznamy se již nebudou zobrazovat v části Vybrat k fakturaci. Je vhodné následně v podkladu překontrolovat a případně upravit fakturovanou částku, s ohledem na nové položky.

 

Vyřadit z podkladů

Při stisku tohoto tlačítka budou vybrané záznamy vyjmuty z podkladů k fakturaci, ke kterým byly přiřazeny. Případně jim bude zrušeno označení Nefakturovat. Takovéto záznamy se znovu začnou zobrazovat k roztřídění v části Vybrat k fakturaci.

 

Nefakturovat

Po využití této funkce budou vybrané záznamy označeny jako „Nefakturovat“. Takto označené záznamy se již nebudou zobrazovat v části Vybrat k fakturaci.

 


 

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky s archivovanými záznamy a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.