Fakturace

 

V této agendě je možné vytvářet podklad k faktuře, ze záznamů v ostatních agendách.

 

Použití Fakturace přináší:

 

  • Trvalá evidence o tom, co má být fakturováno, co bylo fakturováno a na jaké faktuře.

  • Vytvářený podklad k faktuře automaticky doporučuje částku k fakturaci dle zvolených položek.

  • Možnost podklady doplňovat o další položky a snadno upravovat.

  • Rychlý přehled o tom, jaké položky každý podklad obsahuje.