Sledované lokality

Základní informace

Tato záložka slouží k nastavení sledovaných lokalit, které jsou dále používány při zadávání docházky. Správce zde může vyznačit lokalitu, která bude v záznamech docházky pro snazší identifikaci, na místo adresy označována vybraným názvem. Sledované lokality lze zobrazit na mapě. K dispozici je též export záznamů se sledovanými lokalitami.

Důsledky smazání sledované lokality

Smazání bude mít dopad na záznamy docházky, u kterých byla tato sledovaná lokalita použita. Lokalita u takových záznamů nadále nebude označena názvem, vybraným pro sledovanou lokalitu, nýbrž adresou daného místa.

Alternativní možností s podobnou funkcí je ukončení platnosti sledované lokality.


Na této stránce


 

 

Nová sledovaná lokalita a úpravy stávajících

Na tomto formuláři se vybírá, jak se bude lokalita, která se nachází na zvolených souřadnicích, nazývat. Pod tímto názvem se následně budou zobrazovat záznamy docházky, které byly zapsány na dané lokalitě, nebo v rámci zvoleného rádiusu. Pro zjednodušené zadání souřadnic slouží mapa, na kterou stačí pro výběr lokality kliknout. Budoucí sledování lokality může být ukončeno.

 

  Více informací k vytvoření sledované lokality
Název

Pojmenování, podle kterého bude možné identifikovat, o jakou lokalitu se jedná.

Je-li vytvořen záznam docházky, u kterého je zaznamenána tato lokalita, bude se vybraný název v záznamu zobrazovat místo adresy.

Poznámka Zde správce může zapisovat podrobnější informace různého charakteru, o sledované lokalitě.
Zeměpisná šířka a délka Tyto souřadnice lze buď zapsat ručně, nebo budou automaticky vyplněny po kliknutí na konkrétní místo v mapě, která je níže ve formuláři.
Rádius[m] Zde se nastavuje, do jaké vzdálenosti od vybraného bodu bude ještě rozpoznáno, že se jedná o tuto sledovanou lokalitu.
Lokalita Sem bude automaticky vyplněna adresa lokality poté, co bude vyplněna zeměpisná délka a šířka.

Platnost ukončena

Zaškrtnutím lze ukončit platnost sledované lokality. Je-li platnost ukončena, nové záznamy docházky již nebudou lokalitu rozpoznávat pod uvedeným názvem. Staré záznamy zůstanou uloženy tak, jak byly, včetně názvu sledované lokality. Platnost lokality lze obnovit.

Alternativní možností s podobnou funkcí je tlačítko Smazat.

Zobrazení na mapě

Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí mapa s vyznačenými body. Na mapě jsou vyznačeny ty body, které odpovídají v tabulce označeným záznamům.

Při najetí myši na vybraný bod si lze přečíst název sledované lokality.

 


 

Pracovní prostředí - Informace k ovládání  tabulky se sledovanými lokalitami a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.

Nastavení - Možnosti práce v docházce jsou ovlivňovány volbami v sekci Obecné.

Propojení s ostatními zařízeními - Sledované lokality lze přidávat také v aplikaci pro mobilní telefon .