Přeskočit na hlavní obsah

Výkaz strojů

Základní informace

Toto je hlavní formulář agendy Výkaz strojů. Slouží k zaznamenávání práce, které stroje vykonají. Správci v tomto formuláři mohou kontrolovat práce strojů pomocí nastavitelné tabulky a součtového panelu. K dispozici je také možnost exportu záznamů.

Výkaz strojů menu

Omezení možnosti mazání záznamů

Komplikace může vzniknout, pokud je u stroje nastavena kontrola návaznosti stavu motohodin. Pokud na záznam, který je mazán, navazuje další záznam, smazání nebude umožněno.

V případě potřeby tento záznam smazat je nutné dočasně vypnout kontrolu návaznosti, smazat záznam, upravit následné záznamy tak, aby navazovaly na ten, jež předchází mazanému záznamu a po těchto úpravách lze kontrolu návaznosti znovu zapnout.


Nový záznam

Na tomto formuláři se vybírá, jakého stroje se záznam práce týká, kdo stroj obsluhoval, kdy práce proběhla a jestli se jednalo o práci pro soukromé účely. Dále se zapisují časové údaje a údaje o ujetých kilometrech, či změnách na motohodinách.

Poslední část, kterou formulář zahrnuje je možnost určit, kvůli jaké zakázce stroj práci vykonal, jak finančně nákladná tato práce byla a kolik za ní bude fakturováno zákazníkovi.

Nový záznam
Více informací k zadání nového záznamu práce stroje
FunkcePopis
StrojZde se provádí výběr stroje, ke kterému se záznam práce bude vztahovat. Přidávat stroje, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Výkaz stroje - Stroje.
Výběr stroje
ObsluhaZde se provádí výběr obsluhy, která se strojem práci vykonávala. Přidávat obsluhy strojů, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Výkaz strojů - Obsluha strojů.
Výběr obsluhy
DatumVýběr data, do kterého bude zapsán tento záznam práce stroje.
SoukromáBude-li zaškrtnuto toto pole, bude nutné do údajů o práci stroje vyplnit pouze základní údaje. Nehledě na nastavení pro tuto agendu bude povinné vyplnit pro soukromou práci stroje pouze stroj, obsluhu a datum. V případě, že je tak stroj nastaven, bude třeba doplnit i časové údaje o začátku a konci práce, počáteční stav motohodin a koncový stav motohodin. Zbytek polí se stane nepovinný.
Čas od, čas doProstor pro uvedení časů, kdy byla práce stroje započata a kdy dokončena. Na základě vyplnění těchto údajů se vedle pole Účtovaný čas zobrazí pomocná informace „Čas činnosti“.
Počáteční a koncový stav motohodinProstor pro vyplnění stavu motohodin před započetím práce a po jejím ukončení.
Vzdálenost [km]Na základě vzdálenosti bude dle zvolené sazby (viz níže) spočteno, na jaké náklady vykonání práce se strojem přišlo. Dále pak také, jaká částka je fakturována zákazníkovi, kvůli jehož zakázce byla práce stroje vykonána.
Účtovaný časČas, na základě kterého bude dle zvolené sazby (viz níže) spočteno, na jaké náklady práce stroje přišla. Dále pak také, jaká částka je fakturována zákazníkovi, kvůli jehož zakázce byla práce stroje vykonána. Pokud je zapnuto používání prostojů účtovaný čas bude, oproti času činnosti, počítán bez prostojů. Prostoje se vyplňují zvlášť.
ProstojČas, na základě kterého bude dle zvolené sazby (viz níže) spočteno, na jaké náklady prostoj v rámci této práce stroje přišel. Dále pak také, jaká částka je za prostoj fakturována zákazníkovi, kvůli jehož zakázce byla práce stroje vykonána.
PopisZde pracovník může zapisovat podrobnější informace různého charakteru, o vykonávané práci stroje.
ZakázkaV tomto místě je určováno, k jaké zakázce se vykonaná práce stroje vztahuje. Přidávat zakázky, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky.
Členění zakázkyV tomto místě je určováno, k jaké části zakázky se vykonaná práce stroje vztahuje. Přidávat rozčlenění zakázek, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky - Členění zakázky.
Sazby

Zde se zobrazuje a dle nastavení případně i dá měnit:

Jaké náklady znamená ujetý kilometr a jaká sazba je fakturována zákazníkovi, za kilometr jízdy kvůli jeho zakázce.

Jaké náklady znamená hodinová práce stroje a jaká sazba je fakturována zákazníkovi, za hodinu práce stroje kvůli jeho zakázce.

Jaké náklady znamená hodinový prostoj a jaká sazba je fakturována zákazníkovi, za hodinový prostoj v rámci práce stroje kvůli jeho zakázce.

Více k základnímu nastavení sazeb v části Výkaz strojů - Sazby strojů.

Pokud je některá ze sazeb upravena oproti základnímu nastavení pro daný stroj, je toto vyznačeno zaškrtnutým polem „Upravená sazba“.


Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky se záznamy, vysvětlení součtového panelu a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.

Propojení s ostatními verzemi - Výkaz strojů lze zaznamenávat také pomocí aplikace pro PC.

Nastavení - Možnosti práce ve Výkazu strojů jsou ovlivňovány volbami v sekcích Pracovníci a Nastavení.