Přeskočit na hlavní obsah

Sazby strojů

Základní informace

Tato záložka slouží k nastavení nákladových a fakturačních sazeb za práce strojů. Určené sazby jsou tak přednastaveny u záznamů ve Výkazu strojů. Se záznamy, které mají určené sazby se dá dále pracovat v agendách Zakázky a Fakturace. K dispozici je možnost exportu sazeb.

Sazby strojů menu

Nová sazba

Na tomto formuláři se vybírá, jaké nákladové a fakturační sazby budou přednastaveny při zapisování záznamů ve výkazu strojů a v jakém časovém období tyto sazby budou platné. Je možné si zvolit za jakých podmínek je sazba využita. Sazby jdou natavit velice variabilně od možnosti využít jednu sazbu ve všech případech, až po sazbu využitou pouze konkrétním strojem, vykonávajícím práci kvůli specifické části zakázky. Může být nastaveno mnoho různých kombinací současně – Výkaz práce vždy vybere sazbu podle priorit zvolených v nastavení agendy Výkaz strojů.

Sazba stroje
Více informací k vytváření nové sazby
FunkcePopis
Druh sazby

Nákladová sazba - Určení, jaké náklady znamená strojem vykonaná práce.

Fakturační sazba - Určení, jaká sazba je fakturována zákazníkovi, za práci kterou stroj vykonal kvůli jeho zakázce.

Druh sazby
Použití sazby

Účtovaný čas – Nastavená sazba bude počítána za hodinu strávenou prací stroje.

Prostoj - Nastavená sazba bude počítána za hodinu strávenou prostojem.

Ujetá vzdálenost - Nastavená sazba bude počítána za ujetý kilometr.

Využití sazby
StrojStroj, k jehož pracím se bude vztahovat zvolená sazba. Přidávat stroje, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Výkaz strojů - Stroje.
Výběr stroje
ZakázkaZakázka, kvůli které musí být práce vykonána, aby pro záznam ve výkazu strojů byla použita zvolená sazba. Přidávat zakázky, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky.
Výběr zakázky
Členění zakázkyČást zakázky, kvůli které musí být práce vykonána, aby pro záznam ve výkazu strojů byla použita zvolená sazba. Přidávat části zakázek, upravovat jejich nastavení, či je z účtu odstraňovat, lze v části Zakázky - Členění zakázek
Výběr členění zakázek.
SazbaZvolená sazba za práce stroje, vykonané za podmínek zvolených v polích stroj, zakázka, členění zakázky a platnost od – do.
Platnost od, doČasové období, během kterého je sazba platná a bude se automaticky vyplňovat do nových záznamů výkazu stroje.

Přepočítat sazby

Toto tlačítko přidá zvolené sazby do záznamů, které byly vytvořeny před nastavením sazeb. Využitelné také pro případ, kdy byl záznam vytvořen s určitou sazbou a ta byla následně v nastavení sazeb změněna.

Je-li záznam vytvořen až po nastavení sazby, tlačítko není třeba využívat a sazba je použita automaticky.

Přepočítání sazeb

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky se sazbami a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.