Přeskočit na hlavní obsah

Prostoje strojů

Základní informace

Tento formulář slouží k vytváření důvodů, proč mohl mít stroj prostoj. Prostoje jsou následně využívány při zapisování záznamů do Výkazu strojů. K dispozici je též export seznamu prostojů.

Prostoje strojů menu

Omezení možnosti smazání prostojů

Prostoj nemůže být smazán, pokud existují s ním spojené záznamy ve Výkazu strojů.

Před úplným smazáním prostoje je nutné všechny takové záznamy odstranit, nebo v nich důvod prostoje změnit. Doporučujeme zvážit alternativní možnost, v podobě ukončené platnosti, v úpravách prostoje.


Nový prostoj

Na formuláři prostoj stroje se určuje, o jaký důvod prostoje se jedná a jaký pro něj v aplikaci bude použit kód. V případě potřeby se v tomto prostoru dá také ukončit platnost prostoje pro tuto aplikaci.

Formulář prostoj
Více informací k vytváření nové odpovědné osoby
FunkcePopis
NázevSpecifické pojmenování, dle kterého lze jednoznačně identifikovat, o jaký prostoj se jedná.
KódKratší označení prostoje, pro jeho rychlejší identifikaci, či snazší filtrování záznamů.
Platnost ukončena

Zaškrtnutím lze ukončit platnost prostoje. Je-li platnost ukončena, nové záznamy Výkazu strojů již nebudou tento důvod prostoje nabízet k výběru. Staré záznamy zůstanou uloženy tak, jak byly, včetně toho, že stroj měl prostoj z tohoto důvodu. Platnost prostoje lze obnovit.

Alternativní možností s podobnou funkcí je tlačítko Smazat.


Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky s prostoji a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.