Přeskočit na hlavní obsah

Pracovníci

Základní informace

Tato záložka slouží k přidávání nových pracovníků, nastavování jejich možností ve Výkazu práce, či pro obnovu hesla pracovníkům, jež ho zapomněli. K dispozici je též export seznamu pracovníků.

pracovníci

Omezení možnost smazání pracovníka

Pracovník nemůže být smazán, pokud existují s ním spojené záznamy v Docházce, Výkazu práce, či Knize jízd.

Taktéž pracovníka nelze odstranit z účtu, pokud má nastavenou nákladovou, či fakturační sazbu nebo pracovní úvazek.

Před úplným smazáním pracovníka je tak nutné vše zmíněné odstranit. Doporučujeme zvážit alternativní možnosti, v podobě zákazu přístupu do systému, či ukončené platnosti pracovníka v části Základní údaje pracovníka.


Nový pracovník

Na tomto formuláři se provádí nastavení pracovníka, které je rozdělené do částí: základní údaje, zadávání záznamů, oprávnění a pevný terminál.

Základní údaje

Do tohoto formuláře se udává, jak se pracovník jmenuje a jaká pro něho v aplikaci bude použita zkratka. Dále se zde uvádí jeho kontaktní údaje, tedy telefon a e-mail a libovolná poznámka. V rámci tohoto formuláře je také určováno, do jakých agend bude mít pracovník přístup a z které agendy bude počítán jeho podklad pro výpočet mzdy. V případě potřeby se v tomto prostoru dá pracovníkovi zakázat přístup do systému, nebo může být ukončena jeho platnost pro tuto aplikaci.

základní údaje
Více informací k nastavení základních údajů
ČástPopis
ZkratkaKratší označení pracovníka, pro jeho rychlejší identifikaci, či snazší filtrování záznamů.
Jméno a příjmeníZ těchto dvou polí je povinné pro založení pracovníka pouze Příjmení. Jméno slouží pro přesnější identifikaci.
E-mailJe povinným polem pro založení pracovníka. Na uvedený e-mail budou pracovníkovi zaslány přihlašovací údaje. Dále bude e-mail používán pro přihlášení pracovníka.
TelefonTelefonní číslo, na které lze pracovníka kontaktovat.
PoznámkaLibovolné doplňkové informace k pracovníkovi.
Používané agendyZaškrtnutím lze pracovníkovi povolit používání některé z těchto agend. Další nastavení agend v části Nastavení - Agendy.
Podlad pro mzdy z agendyZde si lze vybrat, z kterých záznamů má být pracovníkovi počítán podklad pro výpočet mzdy.
Tvorbu podkladu pro výpočet mzdy naleznete na úvodní stránce v části „Tiskové sestavy“.
Zakázat přístup do systémuPo dobu, kdy je zaškrtnuta tato volba, pracovník nemá možnost použít své přihlašovací údaje, pro přístup do účtu. V účtu pracovník stále existuje a správci s ním mohou pracovat dle svých standardních možností. Více o správcovských možnostech v části Pracovníci - Oprávnění.
Jakmile je pracovníkovi opět povolen přístup do systému, je mu na e-mail zasláno nově vygenerované přístupové heslo.
Platnost ukončenaJe-li zaškrtnuta tato možnost pracovník nemůže po přihlášení zadávat nové záznamy. Nadále však může stávající záznamy upravovat nebo mazat, nemá-li tyto možnosti omezeny jiným způsobem (viz další omezení v Pracovník - Základní údaje, nebo Pracovník - Nastavení).
Pracovníci, či správci, kteří mají oprávnění k zobrazování záznamů jiných pracovníků, zakládání nových záznamů za jiné pracovníky, jejich úpravy, či mazání – tyto možnosti u „pracovníka s ukončenou platností“ pozbývají.
V případě, že má pracovník některá z administrátorských oprávnění, tato mu zůstávají. Více v části Pracovník - Oprávnění.
Platnost pracovníka lze obnovit.

Zadávání záznamů

V rámci tohoto formuláře je vybíráno, do jakých agend bude pracovník zadávat absence a přestávky. Dále se zde nastavuje, jestli bude možné, aby se záznamy časově překrývaly a jestli bude možné záznamy zadat neúplné. V poslední části formuláře se určuje, kdy bude moci pracovník záznamy zadávat a jestli bude moci zadávat záznamy i zpětně.

zadávání záznamů
Více informací k pokročilému nastavení
FunkcePopis
Používání absencíUrčení, jestli se pracovníkovi budou absence nabízet k zadání v docházce, výkazu práce nebo obou.
Používání přestávekUrčení, jestli se pracovníkovi budou přestávky nabízet k zadání v docházce, výkazu práce nebo obou.
Kontroly při zadáváníZáznamy mohou být pracovníkovi zapsány pouze do dní v uvedeném rozmezí.
Při omezeném zpětném zadání nelze přidávat záznamy více dní do minulosti, než je určeno.
K omezení zpětného zadání lze povolit časově omezenou výjimku, v rámci které má pracovník možnost měnit veškeré starší záznamy. Výjimka končí po uplynutí vybraného data.
Umožnit časové překrývání záznamůPokud je zaškrtnuto, je umožněno, aby pracovník zadal víc pracovních záznamů v časových pásmech, které se vzájemně překrývají. Pokud zaškrtnuto není, aplikace bude hlásit, že druhý záznam do stejného času nelze zadat, jelikož pracovník tou dobou dělal něco jiného.
Umožnit zadání neúplných záznamůPokud je zaškrtnuto, je možné synchronizovat i záznamy, ve kterých nebudou vyplněna všechna povinná pole.
Uzavřené obdobíV uzavřeném obdobní již pracovník nebude moci záznamy zadávat, ani měnit. Období je uzavíráno až po vybrané datum.

Oprávnění

Zvýšená oprávnění zpřístupňují pracovníkovi ve Výkazu práce pro web možnosti různých nastavení. Dále pak tato oprávnění zpřístupňují ve Výkazu práce pro web a pro PC rozšířené možnosti, ohledně záznamů. Rozsah oprávnění se určuje dle vybraných správcovství. Pracovník může být správcem systému, či jednotlivých agend – docházky, výkazu práce, knihy jízd, výdajů, či zakázek a fakturace. Také lze pracovníkovi přiřadit oprávnění, aby viděl, či i mohl měnit nákladové, popřípadě fakturační sazby. Dalšími možnostmi je umožnit pracovníkovi přístup k záznamům jiných pracovníků, či naopak jiným pracovníkům umožnit přistupovat k jeho záznamům. Také jde pracovníkovi umožnit přístup k zakázkám, nebo vozidlům které nejsou viditelné pro všechny.

oprávnění
Více informací k oprávněním
OprávněníPopis
Správce systémuSprávce systému má v aplikaci plná oprávnění a přístup ke všem dostupným funkcím, nastavením a záznamům.
Správce DocházkySprávci docházky je zpřístupněna karta Pojmenované lokality a možnost jejího nastavování.
Jsou mu zpřístupněny záznamy docházky ostatních pracovníků a možnost jejich úprav.
V kartě Obecné má zpřístupněny všechny možnosti pro záložky: Činnosti, Úvazky pracovníků, Pracovní doba, Svátky.
Bližší informace k jednotlivým zpřístupněným možnostem jsou k dispozici v příslušných částech dokumentace.
Správce Výkazu práceSprávci Výkazu práce jsou zpřístupněny karty Vlastní pole a Sazby a možnost jejich nastavování.
Jsou mu zpřístupněny záznamy Výkazu práce ostatních pracovníků a možnost jejich úprav.
V kartě Obecné má zpřístupněny všechny možnosti pro záložky: Činnosti, Úvazky pracovníků, Pracovní doba, Svátky.
Bližší informace k jednotlivým zpřístupněným možnostem jsou k dispozici v příslušných částech dokumentace.
Správce Knihy jízdSprávce Knihy jízd může nahlížet do záznamů všech vozidel. Také tvořit, upravovat a mazat k vozidlům záznamy i za jiné pracovníky.
V kartě Kniha jízd má zpřístupněny všechny možnosti pro záložky: Vozidla, Důvody jízd, Prostoje a Sazby.
Bližší informace k jednotlivým zpřístupněným možnostem jsou k dispozici v příslušných částech dokumentace.
Správce VýdajůSprávce Výdajů může nahlížet na všechny uložené výdaje. Také může tvořit, upravovat a mazat výdaje jiných pracovníků.
Bližší informace k jednotlivým zpřístupněným možnostem jsou k dispozici v příslušných částech dokumentace.
Správce Zakázek a fakturaceSprávce Zakázek a Fakturace má zpřístupněny tyto agendy a má může užívat všechny jejich možnosti.
Bližší informace k jednotlivým zpřístupněným možnostem jsou k dispozici v příslušných částech dokumentace.
Oprávnění k sazbámZaškrtnutím se určuje, jestli má pracovník k záznamům, které jsou pro něho viditelné, možnost vidět nastavené nákladové, či fakturační sazby a případně je pro jednotlivé záznamy upravovat.
Ke komu má přístupVolba pracovníků, ke kterým bude mít tento pracovník přístup v různém rozsahu oprávnění.
Úplný přístup: Umožní pracovníkovi vidět, měnit, mazat a vytvářet záznamy jiného pracovníka, v agendách Docházka, Výkaz práce a Kniha jízd. Také pracovníkovi umožní schvalovat výkaz práce jiného pracovníka.
Vidět (Výkaz práce, Docházku, Knihu jízd): umožní pracovníkovi nahlížet na záznamy jiného pracovníka, ve zvolených agendách.
Měnit (Výkaz práce, Docházku, Knihu jízd): povolí pracovníkovi záznamy jiného pracovníka měnit, mazat a vytvářet je za něho, ve zvolených agendách.
Schvalovat výkaz práce: povolí pracovníkovi schvalovat, nebo zamítat záznamy o práci jiného pracovníka. Pracovníkovi s právem schvalovat/zamítat záznamy se ve výkazu práce začne zobrazovat tlačítko „Schválení“ a záložka Záznamy ke schválení.
oprávnění k pracovníkům
Kdo k němu má přístupVolba pracovníků, kteří budou mít k tomuto pracovníkovi přístup v různém rozsahu oprávnění.
Úplný přístup: Umožní jinému pracovníkovi nahlížet na záznamy tohoto pracovníka, měnit je, mazat a vytvářet je za něho, v agendách Docházka, Výkaz práce a Kniha jízd. Také jinému pracovníkovi umožní schvalovat výkaz práce tohoto pracovníka.
Vidět (Výkaz práce, Docházku, Knihu jízd): umožní jinému pracovníkovi nahlížet na záznamy tohoto pracovníka, ve zvolených agendách.
Měnit (Výkaz práce, Docházku, Knihu jízd): umožní jinému pracovníkovi záznamy tohoto pracovníka měnit, mazat a vytvářet je za něho, ve zvolených agendách.
Schvalovat výkaz práce: umožní jinému pracovníkovi schvalovat, nebo zamítat záznamy o práci tohoto pracovníka. Pracovníkovi s právem schvalovat/zamítat záznamy se ve výkazu práce začne zobrazovat tlačítko „Schválení“ a záložka Záznamy ke schválení.
oprávnění k pracovníkům
Oprávnění k zakázkámPracovníkovi lze přiřadit tato oprávnění k zakázkám:
Zadávat záznamy: Pracovník s tímto oprávněním může zaznamenávat, že odvedená práce, absolvované cesty, či jiné výdaje vznikly kvůli plnění této zakázky. Pracovníkovi bez tohoto oprávnění nebude zakázka ani zobrazena při vytváření záznamu.
Vyhodnocovat: Oprávnění vyhodnocovat zakázku umožní pracovníkovi podívat se na její vyhodnocení v agendě zakázky. Pracovník tak bude mít možnost podívat se na bilanci zakázky, stav rozpočtu a další užitečné informace. K dispozici bude mít také tiskové výstupy, nebo export.
Schvalovat výkaz práce: Pracovník bude moci schvalovat nebo zamítat záznamy o práci na této zakázce. Více informací o procesu schvalování naleznete v části Záznamy ke schválení.
Pracovníkovi je možné dát oprávnění pouze k zakázkám, kterým byla v jejich nastavení zaškrtnuta možnost „Omezit přístup k zakázce pomocí oprávnění“.
oprávnění k zakázkám
Oprávnění k vozidlůmPracovníkovi lze přiřadit tato oprávnění k vozidlům:
Vidět: Pracovník může nahlížet na veškeré jízdy vozidla.
Měnit: Zahrnuje oprávnění „vidět“ a přidává možnost zaznamenávat své jízdy s tímto vozidlem.
Pracovníkovi je možné dát oprávnění pouze k vozidlům, kterým byla v jejich nastavení zaškrtnuta možnost „Omezit přístup k vozidlu pomocí oprávnění“.
vidět/měnit

Pevný terminál

Tato část slouží k nastavení identifikace pracovníka v pevném docházkovém terminálu.

Pracovníka lze v terminálu identifikovat pouze výběrem jména, nebo zvolit některý ze zabezpečených způsobů. Těmi jsou osobní pin, čip, nebo otisky prstů naskenované do systému. Je možné mít nastaveno i více způsobů přihlášení najednou.

pevný terminál
Více informací k nastavení pro docházkový terminál
FunkcePopis
Manuální přihlášeníZakázáno – znemožní manuální přihlášení.
Povoleno – pracovníkovi bude k přihlášení stačit na terminálu vybrat své jméno.
Povoleno – pomocí PIN – pracovník se bude přihlašovat zadáním čtyř číslic, které mu zvolí správce účtu.
manuální přihlášení
ČipyV této části jsou pouze zobrazena čísla čipů, které byly pracovníkovi přiřazeny. Přiřadit čip lze pouze přímo v nastavení na pevném terminálu.
Otisky prstůPro identifikaci otiskem prstu je třeba mít v systému nahrány tři skeny jednoho prstu. Sken otisku prstu je možné nahrát buď ze souboru v počítači, nebo naskenováním přímo na pevném terminálu.

Obnova hesla

Použitím této možnosti bude pracovníkovi na jeho e-mail (či na jiný, který bude uveden) odeslána zpráva s odkazem pro vytvoření nového přihlašovacího hesla.

Heslo si může obnovit také sám pracovník – viz část - Zapomněli jste heslo?

obnovit heslo

Uzavřít období

V uzavřeném obdobní označení pracovníci již nebudou moci záznamy zadávat, ani měnit. Období je uzavíráno až po vybrané datum.

uzavření záznamů

Pracovní prostředí - Informace k ovládání tabulky s pracovníky a popis tlačítek Zobrazit, či Exportovat naleznete v části Základní ovládání.

Související - Po nastavení pracovníka v této části ještě doporučujeme podívat se na části dokumentace Obecné - Úvazky pracovníků a Výkaz práce - Sazby.